Brief van Jacques Gaillot: 1 Februari 2000 

Storm en olievlek
Archiv
   

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

LInk

email

 

Storm en olievlek

De ongekende storm die Frankrijk geteisterd heeft stelt ons voor veel vragen. Wij moeten er lessen uit trekken. Wij ervaren de broosheid van de mensen ten overstaan van de ontketende natuurkrachten. Met alle technologie die hij tot zijn beschikking heeft slaagt de mens er niet in de wind te beheersen. En zo verliepen de feesten in verband met het jaar 2000 in een klimaat van gematigdheid en soberheid.

Volstaat het te zeggen dat deze storm iets uitzonderlijks geweest is voor ons gematigd klimaat? Dat het in elk geval een natuurverschijnsel was waar men niets tegen vermag, tenzij men het voorziet? Waarom niet denken aan een ontregeling van het klimaat van onze planeet te denken: rampzalige overstromingen in Venezuela, ongekende droogte in het Midden-Oosten, het spectaculaire smelten van de ijskap op de Noordpool...?

Men kan zich afvragen of er geen verband bestaat tussen de opwarming van de aarde en het broeikaseffect. Moeten we niet dringend maatregelen treffen om onze uitstoot van koolzuurgas te verminderen, zonder te wachten op de bewijzen die de wetenschap hiervoor eens zal aanvoeren? Internationale conferenties vragen de strijd aan te binden tegen de gassen met broeikaseffect. Politiek engagement is er nooit op gevolgd. Dit engagement veronderstelt: bezuinigingen op de energie, nieuwe manieren van consumptie en transport, hulp aan de derdewereldlanden om de ecologische kwaliteit van hun energie te verhogen.

De storm heeft ons ook getoond dat de colleges en de lycea die vrij recent opgetrokken werden, het minst stand hebben gehouden. Betekent dit dat men snel en goedkoop heeft willen bouwen en dat veiligheid pas op de tweede plaats kwam?

De olievlek heeft een ecologische ramp veroorzaakt en heel het land heeft - terecht -verontwaardigd gereageerd. De oliemaatschappij Total-Elf voer uit winstbejag onder een goedkope vlag, al is het welbekend dat dit 'gevaarlijk' is. De boycot tegen Total-Elf is een goede zaak om de aandacht van de publieke opinie te mobiliseren. In Birma steunt Total de heersende dictatuur door een gaspijpleiding te bouwen met de hulp van dwangarbeiders. In Congo steunt Elf een corrupt regime dat het land in vuur en vlam zet. Maar het zou nog beter zijn wetten te maken om het varen onder goedkope vlaggen te verhinderen. Zolang men de oorzaken niet aanpakt blijft het moeilijk achteraf de gevolgen onder controle te houden.

Storm en olievlek hebben een voorbeeld van solidariteit tot stand gebracht. Niet alleen in Frankrijk, maar ook buiten onze grenzen. Deze rampen herinneren er ons aan dat de mens geroepen is om te leven in harmonie met de natuur, en niet tegen de natuur in. De mens is niet gemaakt om de natuur te plunderen en nog minder om haar op een arrogante manier te domineren. Het is een kostbare les.

Top

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

Link

email

 

Archiv:

 


Top