Brief van Jacques Gaillot,
1 november 1997
De Bergrede


Archiv

Actualite

Aide

email

De Bergrede


Wie kan ongevoelig blijven bij de zaligsprekingen?

"Gelukkig zij die arm zijn van geestGelukkig zij die zachtmoedigzijn"

Het is een muziek waarvan de melodie de ziel doordringt :

"Gelukkig zij die wenenGelukkig zij die hongeren en dorsten naar

gerechtigheid"

Het is een lichte bries die zachtjes tot ons hart spreekt over geluk:

"Gelukkig zij die barmhartig zijn Gelukkig zij die zuiver zijn vanhart"

Het is een open horizon die licht brengt in onze ogen :

"Gelukkig zij die vrede stichten Gelukkig zij die vervolgd wordenomwille

van de gerechtigheid"

Nooit brengen we één van deze zaligsprekingen in de praktijkof we brengen

het beste van onszelf aan het licht.

Als we het risico nemen de zaligsprekingen te beleven, dan worden wegeen

ontoegankelijke persoonlijkheden. Integendeel, in de strijd die we voeren

komt onze broosheid aan het licht.

Want diegenen die zich toeleggen op de bergrede zijn kwetsbare wezens,die

hun angsten en beproevingen proberen te overwinnen, terwijl ze voortdurend

om anderen bezorgd zijn.

In een wereld waarin zoveel eenzaamheid heerst, zoveel harten dor endroog

geworden zijn, geven zij blijk van medelijden. Zij plaatsen de liefdeboven

alles. Voor hen bestaat er geen andere vloek dan een hart zonder liefde.


 


Jacques Gaillot 

 


Actualite

Aide

Archiv: