Brief van Jacques Gaillot: 1 Juli 1999

Terug naar beelden uit verleden

Nieuw boek: Virtuele Kerk

 

ArchivPartenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

LInk

email

 

Terug naar beelden uit verleden

Een journalist is met drie vragen naar mij toe gekomen waaruit je goed kunt opmaken wat de mensen op dit moment bezighoudt. Hij had ze net zo goed aan elk van jullie kunnen stellen. Ze nodigen ons uit om terug te gaan naar het verleden en om van daaruit de toekomst te belichten.

Nu we aan het einde van deze eeuw zijn, welke gebeurtenis is voor jou de meest ingrijpende geweest?

De val van de Berlijnse muur. Ik zie nog altijd hoe ik met stomme verbazing de beelden van het televisiejournaal tot mij liet doordringen. De val van de Berlijnse muur is een belangrijke gebeurtenis. Ze leidde tot de ineenstorting van het communisme, betekende het einde van de koude oorlog en opende de grenzen De gevolgen van deze gebeurtenis zijn nog altijd

voelbaar - zoals golven, door een aardschok veroorzaakt, die nog steeds tot aan de kust deining verwekken. De geschiedschrijvers zullen misschien ooit stellen dat de 21e eeuw niet gewacht heeft op onze kalender, maar al begonnen is met de val van de Berlijnse muur. We zijn hals over kop in een nieuwe, planetaire wereld terechtgekomen, waarin alles in beweging is en heel snel evolueert.

Welk beeld blijft diepst in je geheugen gegrift, bij het einde van deze eeuw?

Het beeld van die jonge Chinees, die met ongelooflijke stoutmoedigheid de pantservoertuigen op het Tienaminplein trotseerde. Plots dook hij uit de menigte op en ging postvatten voor de eerste tank. Oog in oog, een totale verrassing. Een kleine man, ongewapend, die de kanonnen trotseerde. Hij riskeerde zich nog verder: langs de rupsbanden klauterde hij naar boven.

Dan boog hij zich naar de opening en sprak enkele seconden met de chauffeur. Een onvergetelijk moment. De jonge held probeerde communicatie tot stand te brengen. We weten niet wat hij gezegd heeft - maar hij moet er vast van overtuigd geweest zijn dat in die tank een méns zat, met een hart dat klopt, iemand die in staat was om over vrede te horen spreken. Meer weten we niet over deze jonge man, en evenmin wat er van hem geworden is. Maar in de grootsheid van zijn gebaar liet hij het beste zien wat in elk van ons aanwezig is: onze open handen, ons geweten dat in alle hevigheid op onrecht reageert, onze bekwaamheid om ons op een geweldloze manier tegen onderdrukking te verzetten.

Hoe droomt u zich het volgende millennium?

Dat alle mensen broeders worden. Mensen die met elkaar samenleven, ongeacht het land waaruit ze komen, hun ras, hun geloof, hun huidskleur. Dat Israëliërs en Palestijnen in Jeruzalem samenleven, met dezelfde rechten. Ik droom van een broederlijke verbondenheid die zich uitstrekt tot alles wat leeft in de natuur. Omdat we 'aardbewoners' zijn. We maken deel uit van de kosmos. Die twee zijn niet los te denken van elkaar: verbondenheid met mensen en verbondenheid met de kosmos.

En jij - wat zou jij antwoorden op de vragen van die journalist???

Top

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

LInk

email

 

 
Bisschop Jacques Gaillot
VIRTUELE KERK
KERK VAN HET JAAR 2000
Een bisschop
in het rijk van Internet

In januari 1995 werd Jacques Gaillot brutaal afgezet als bisschop van Evreux. Hij werd benoemd tot hoofd van een fictief bisdom- het klinkt een beetje surrealistisch -, het bisdom Partenia in Algerije, dat al sinds eeuwen niet meer bestaat. Zo werd hij een soort virtuele bisschop, met potentiële parochianen overal op deze planeet Een jaar nadien nam hij de kerkelijke autoriteiten letterlijk op hun woord. Hij opende een website op Internet om in contact te treden met gesprekspartners uit de hele wereld.

Het initiatief oogstte onmiddellijk succes. Duizenden internetters uit heel Frankrijk, uit Canada, Australië en tientallen andere landen - priesters en leken, christenen en niet-christenen, sympathisanten en tegenstanders - gingen sindsdien over de meest uiteenlopende onderwerpen een gesprek aan.

Dit boek laat zien waar Partenia 2000 voor staat: een bijzonder geschikte plaats om met elkaar van gedachten te wisselen, het prototype van een Kerk voor morgen, waar de geografische indeling in bisdommen - een erfenis uit de middeleeuwen - niet veel zin meer zal hebben. In dit boek laat Jacques Gaillot ons kennismaken met teksten die hij ontving; ze werden voor ons geselecteerd door Philippe Huet en Elizabeth Coquart. Ze hebben het over uitsluiting, over racisme, over de doodstraf en zoveel andere hete hangijzers. Ze doen dromen van een Kerk die méé is met haar tijd, ze brengen het gevecht en de hoop van een hele generatie in beeld. Bisschop Gaillot staat open voor al deze getuigenissen. Met het geloof dat hem eigen is luidt hij op die manier een nieuw en nog onuitgegeven genre van 'pastoraal' in.

Top

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

Link

email

 

Archiv:

 


Top