Brief van Jacques Gaillot,
1 Januari 1998
Een Gelukkig 1998


Archiv

 

Actualite

Aide

email

Een Gelukkig 1998


Moge de vrede van God ons vergezellen op onze tocht doorheen dit nieuwejaar.

Moge alles wat te gebeuren staat, zowel het geplande als het onverwachte,voor ons een gelegenheid zijn om vooruitgang te maken, om beter onze tijdte begrijpen en te groeien in menselijkheid.

Twee verjaardagen in de loop van het jaar '98 sporen ons aan tot creativiteit.Ze zijn een appel op onze vrijheid en onze verantwoordelijkheid: de vieringvan de dood van Gandhi (januari 98) en van Martin Luther King (april 1998).

Op zekere dag had Gandhi op het strand van de oceaan een beetje zoutbijeengeraapt en zei: "De vuist die dit zout vasthoudt kan men breken.Maar dit zout zullen we nooit van harte afstaan". Hiermee gaf Gandhihet signaal voor een geweldloze verzetsactie. Het gebeurde op 6 april 1930.

Luther King zei tijdens zijn strijd tegen de segregatie: "Het uuris gekomen om weg te trekken uit het drijfzand van de onrechtvaardigheid".En tijdens zijn lange mars voor de vrijheid benadrukte hij, met het oogop wat hij voelde aankomen: "De mens die bang is om te sterven is nietvrij".

Veel geluk dit jaar: op de weg van de geweldloosheid, met de kracht vande liefde en de waarheid.

 


Jacques Gaillot 

 


Actualite

Aide

Archiv: