Brief van Jacques Gaillot,
1 oktober 1997
Stop de Antipersoonsmijnen


Archiv

Actualite

Aide

email

Stop de Antipersoonsmijnen


Mogen we de droom koesteren dat de kinderen van deze wereld ooit in alleveiligheid over deze aardbol zullen kunnen lopen? Er moet nog een langeweg worden afgelegd. Op dit ogenblik maken antipersoonsmijnen op onze wereldnog altijd om de 20 minuten één slachtoffer. En éénslachtoffer op drie moet geamputeerd worden. Verschrikkelijk!

Ook als een conflict beëindigd is, gaan deze mijnen door met hetdoden en het afsnijden van elke mogelijkheid op een gelukkig leven. Naarschatting liggen zo 'n 110 miljoen antipersoonsmijnen rondgezaaid in 64landen (vooral in Afrika), klaar om te ontploffen.

Een schandaal, waarvoor de publieke opinie in beweging komt. De internationalegemeenschap reageert. Een voorstel van verdrag om de antipersoonsmijnente verbieden werd onlangs in Oslo door 89 landen ondertekend. Het is eenstap vooruit, een overwinning. Maar de Verenigde Staten willen dit voorstelniet ondertekenen. Ze gaan daarmee op dezelfde lijn staan als Peking, Moskou,New-Dehli...

De strijd van het internationaal Rode-Kruiscomité en van prinsesDiana moet worden voortgezet. Alle burgers van de wereld moeten zich verderinzetten voor het totstandkomen van een verdrag dat de productie, het gebruiken het stockeren van antipersoonsmijnen verbiedt. Zonder enige uitzondering.

Een ongeluk komt nooit alléén. Tot mijn ontsteltenis verneemik zopas dat de definitieve versie van de catechismus van Rome de doodstrafhandhaaft.

In de Verenigde Staten wachten 3046 veroordeelden in de gangen van dedood op hun executie. Straks zullen ze tot de ontdekking komen dat de KatholiekeKerk hen met hun trieste lot in de steek laat. Maar de politieke machthebberszullen in hun handen wrijven!

Hoe moeilijk is het toch om ten dienste te staan van het leven, en omhet te respecteren!

getekend:

 


Jacques Gaillot 

 


Actualite

Aide

Archiv: