De electronische Catechismus: December 2001

 
De bijbel, spontaan vertaald:
Een weg ten leven (Lucas 21,5-19)

ActualiteArchiv

Aide

email

 

De bijbel, spontaan vertaald 

la bible ouverte 

Allerlei groepen actualiseren en verjongen op een gelukkige manier teksten uit het evangelie!


sur la route de la vie 
Een weg ten leven
(Lucas 21, 5-19) 

De uittreksels uit het evangelie van de laatste zondagen van het liturgisch jaar zijn sterk getekend door een vrij verbijsterend aspect van catastrofes. Hetzelfde geldt ook voor de eerste zondag van de advent. De tekst van Lucas zou ons depressief kunnen maken! Gelukkig valt het licht van de spots op het slotwoord: "het leven verwerven". Het is als een teken dat het leven het laatste woord heeft, na de somberste nachten - en er zijn er nogal wat in deze tekst, waarin men een samenvatting kan lezen van het leven van Jezus van Nazaret. En van het onze.

Nogmaals vestigt Jezus de aandacht van zijn leerlingen op alles wat bedrieglijk verblindt, de dubbelzinnigheid van tempels en van gaven van de gelovigen: "geen steen zal op de andere gelaten worden, alles zal vernietigd worden".  détruissez ce temple... 

De echte ontmoeting met de Heer begint bij de ontdekking van elementaire vanzelfsprekendheden: onze God heeft geen behoefte aan een tempel of offerandes; hij laat zich niet opsluiten in een gewijde plaats ver van de wereld. Elders bevestigt Jezus: "Breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen terug opbouwen". Zeker, hij spreekt van zijn aardse lichaam; maar wij, de ledematen van zijn lichaam, zijn geroepen tot dezelfde ervaring. Vooraleer we sterven, moeten wij tempels afbreken of verlaten.

Wij moeten onze heidense voorstelling van het goddelijke veranderen en ons openstellen voor het beeld van een nabije God, wiens liefde naar ons toekomt, waar we ons ook bevinden. Deze geestelijke intuïtie is niet de simpele vrucht van ons denken, maar openbaring van de Geest, gave van de verrezen Christus: "ik zal terug opbouwen". We leren dan dat we levende bouwstenen zijn, elk op zijn plaats, voor de opbouw van een nieuwe constructie in de wereld van de mensen.

Binnengaan in dit huis onttrekt ons niet aan ons aardse lot. Het is geen bliksemafleider tegen de moeilijkheden van het bestaan. In deze passage van Lucas zou men zich bij het tv-journaal wanen. Alles doet er de revue: verlichte goeroes, oorlogen, aardbevingen, epidemieën, inquisiteurs en talibans die geweld plegen op onschuldigen…

Om daaraan het hoofd te bieden geeft Jezus twee wachtwoorden mee: "Let op dat je je niet in de war laat brengen" en "weesniet bang, jullie hoeven zich geen zorgen te maken over je verdediging… Geen haar op je hoofd zal verloren gaan". In twee woorden: wees voorzichtig en heb vertrouwen. Deze levensweg impliceert sereniteit bij alles wat instort: het betekent misschien het einde van een wereld, maar niet het einde van dé wereld. Sommigen hebben alleen oog voor wat verdwijnt of door elkaar wordt geschud. Maar men kan ook kijken naar alles wat vandaag wordt opgebouwd, naar de vernieuwingen, de nieuwe wegen die men ontdekt.

Royaume  Het Rijk van God is voortdurend in opbouw. Jezus legt het ons in handen opdat wij het zouden doen groeien. God vertrouwt op ons; maar wij, vertrouwen wij op hem? 

Hoe is het met ons geloof gesteld? "Het is door jullie standvastigheid dat jullie het leven zullen verwerven".