Kerstbrief
 

son

in het Frans: klik en luister aan Jacques Gaillot
   
 

ParteniaNotities

Bijbel

Terugblik

LInk

email

 

Zalig kerstfeest, gelukkig nieuwjaar
 
famille sainte Als we de Prins van de Vrede welkom heten op onze aarde worden we zelf mensen van vrede. Waar we ons ook bevinden, wat we ook doen, de vrede van God, die voor de hele mensheid bestemd is, zal ons bewonen. 
 
Laten we ons verheugen dat we het jaar 2005 in deze gesteltenis mogen beginnen. Allen die in de vier uithoeken van de wereld vrede stichten, soms ten koste van zware inspanningen, zullen we tegemoet gaan.
 
Januari 1995 - januari 2005: reeds tien jaar! Tien boeiende en zware jaren. Ik ben God en jullie allen zeer erkentelijk. Met de jaren is mijn hart nog ruimer geworden, dank zij jullie.
 
Tien jaren van strijden, hopen, waardig leven. 

les luttes

 
Ontelbare keren werd in het volk van Partenia gelachen en geschreeuwd.
 
Dit feest is op de eerste plaats jullie feest. Velen onder jullie hebben bij deze gelegenheid het woord genomen. Jullie woorden zijn zaadjes van menselijkheid. Een bloemlezing hiervan zal in de loop van het jaar in een boek worden opgenomen.
 
Begin januari zal een boek verschijnen in het Frans, «Carnet de route» (Notities onderweg) - een herneming van wat ik elke maand geschreven heb voor de website van Partenia naar aanleiding van dingen die ik heb meegemaakt.
 
Op zaterdag 15 januari zal een eenvoudige en feestelijke ontmoeting de vrienden van Partenia bij elkaar brengen in Parijs (in de Bourse du Travail). We moeten feestvieren om morgen staande te kunnen blijven!
 
Voor deze verjaardag krijgt de website van Partenia een nieuw kleedje. Deze speciale editie draait de bladzijde om, als het ware om ons meer naar de toekomst te richten.
 
Ik denk aan het woord van Jezus tot Nathanaël: «Je zult nog grotere dingen zien.» God kan in ons leven iets nieuws tot stand brengen, ongeacht ons verleden. Deze tien voorbije jaren wakkeren ons verlangen aan naar wat de toekomst zal brengen.
 

fêter ensemble 
 
De oogst ligt voor ons. Het langzame kiemen van wat we in de aarde hebben gezaaid zal op een dag vrucht dragen. Nu al zien we de eerste tekenen van de lente.
 
Moge de milde vrede van God in jullie wonen, alle dagen van dit nieuwe jaar.

Jacques Gaillot