Brief van Jacques Gaillot,
1 december 1997
Een dag voor Algerije


Archiv

Actualite

Aide

email

Een dag voor Algerije


Een stoet van licht verspreidde zich in de straten van Parijs. Een talrijkemenigte was op de afspraak om een medeplichtig zwijgen te doorbreken enondubbelzinnig steun te betuigen aan het Algerijnse volk. Vooral veel jongeren,verontwaardigd over de zich steeds verder uitbreidende brutaliteit aan deoverkant van de Middellandse Zee.

Tot mijn geluk ben ik verzeild geraakt in de buurt van een groep Algerijnsevrouwen. Hun strijd voor de vrede dwingt mijn bewondering af. Er is tijdvoor nodig geweest, te veel tijd, vooraleer mensen op straat kwamen om hetwoord te nemen en te roepen &laqno; Stop de slachtpartijen ! » Deontketening van het geweld in Algerije is geen probleem van vandaag. Deburgeroorlog duurt nu reeds 5 jaar, met 80.000 slachtoffers.

De betogingen in Parijs en elders in het land eisen (de oprichting van)een internationale onderzoekscommissie voor de slachtpartijen in Algerije.Zal die commissie tot stand komen ? De internationale druk zal zwaar moetenwegen om de Algerijnse autoriteiten daarmee te doen instemmen.

Ondertussen is de druk van de bevolking een signaal voor de Franse regering,een oproep om haar bangelijke houding af te leggen en niet langer steunte verlenen aan een militair regime dat zo weinig respect opbrengt voorde mensenrechten en de democratie. De Algerijnse burgerbevolking weet vandaagdat ze niet langer alleen staat met haar verzet.


 


Jacques Gaillot 

 


Actualite

Aide

Archiv: