Brief van Jacques Gaillot: 1 September 1999 

"Afrika roept om hulp"
Archiv Nieuw boek: Virtuele Kerk
   

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

LInk

email

 

"Afrika roept um hulp"

Twee jonge Guinezen hebben tijdens de kalme augustusmaand, terwijl bij ons alles rustig is, de publieke opinie wakker geschud. Twee jonge Guinezen, die men in Brussel heeft teruggevonden in het landingsstel van een Sabenavliegtuig. Ze waren gestorven van de kou. Het feit heeft veel emoties losgemaakt.

Yaguine Koita en Fodé Tounkara, zo heetten ze. Ze waren 14 en 15 jaar oud en droegen een brief bij zich die gericht was tot de verantwoordelijken in Europa. Die brief heeft het hart en het geweten van velen geraakt.

"Wij roepen u om hulp vanuit Afrika... Help ons Wij lijden enorm in Afrika. We hebben u nodig om te vechten tegen de armoede en om een einde te stellen aan de oorlog."

Die twee adolescenten hebben hun leven op het spel gezet om te maken dat we hun noodkreet zouden horen en oog hebben voor de ellende in hun land, een van de armste ter wereld.

In het grootste geheim zijn ze uit Konakry vertrokken, een ongelooflijk avontuur waardoor ze erin geslaagd zijn hun oproep tot solidariteit te laten weerklinken over heel Europa. Hun gebaar heeft ongehoord veel weerklank gehad. Op de eerste plaats in Europa, waar de politieke verantwoordelijken zich onmiddellijk aangesproken voelden. Maar ook in Guinea, waar hun begrafenis een nationaal karakter kreeg. Een grote menigte, vooral jongeren, nam er aan deel. Yaguine en Fodé zijn voor hen voorbeelden geworden.

Europa heeft zich op zichzelf teruggeplooid en is vooral bekommerd om eigen welzijn. Het voert een beleid van gesloten grenzen. Het kijkt naar die Afrikaanse landen niet om, waaruit het zo dikwijls zelf de rijkdommen heeft weggeroofd.

Bedankt, Yaguine en Fodé, jullie hebben ons ervan bewust gemaakt hoeveel er geleden wordt in de Afrikaanse landen en hoe onverschillig wij zijn voor jullie lot. Het is inderdaad de hoogste tijd dat wij met dat werelddeel op een nieuwe manier leren samenwerken. Als dat gebeurt, zal de dood van deze twee jonge Guinezen niet tevergeefs geweest zijn.

Top

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

LInk

email

 

 
Bisschop Jacques Gaillot
VIRTUELE KERK
KERK VAN HET JAAR 2000
Een bisschop
in het rijk van Internet

In januari 1995 werd Jacques Gaillot brutaal afgezet als bisschop van Evreux. Hij werd benoemd tot hoofd van een fictief bisdom- het klinkt een beetje surrealistisch -, het bisdom Partenia in Algerije, dat al sinds eeuwen niet meer bestaat. Zo werd hij een soort virtuele bisschop, met potentiële parochianen overal op deze planeet Een jaar nadien nam hij de kerkelijke autoriteiten letterlijk op hun woord. Hij opende een website op Internet om in contact te treden met gesprekspartners uit de hele wereld.

Het initiatief oogstte onmiddellijk succes. Duizenden internetters uit heel Frankrijk, uit Canada, Australië en tientallen andere landen - priesters en leken, christenen en niet-christenen, sympathisanten en tegenstanders - gingen sindsdien over de meest uiteenlopende onderwerpen een gesprek aan.

Dit boek laat zien waar Partenia 2000 voor staat: een bijzonder geschikte plaats om met elkaar van gedachten te wisselen, het prototype van een Kerk voor morgen, waar de geografische indeling in bisdommen - een erfenis uit de middeleeuwen - niet veel zin meer zal hebben. In dit boek laat Jacques Gaillot ons kennismaken met teksten die hij ontving; ze werden voor ons geselecteerd door Philippe Huet en Elizabeth Coquart. Ze hebben het over uitsluiting, over racisme, over de doodstraf en zoveel andere hete hangijzers. Ze doen dromen van een Kerk die méé is met haar tijd, ze brengen het gevecht en de hoop van een hele generatie in beeld. Bisschop Gaillot staat open voor al deze getuigenissen. Met het geloof dat hem eigen is luidt hij op die manier een nieuw en nog onuitgegeven genre van 'pastoraal' in.

Top

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

Link

email

 

Archiv:

 


Top