Brief van Jacques Gaillot: 1 Augustus 1998


 Een rebelse zanger


Archiv

 

Actualite

Aide

email

Een rebelse zanger

 


Op een laffe manier werd Lounès Matoub in zijn geboorteland vermoord - een vrij mens, een eminent vertegenwoordiger van de Berbercultuur. "Wat er ook mag gebeuren," zei hij, "Kabylië, dat is mijn vaderland. Ik weet dat ik op zekere dag in de handen van moordenaars zal vallen, maar ik verkies te sterven tussen mijn volk."

Ik heb het geluk gehad hem tweemaal te mogen ontmoeten, en iedere keer raakte mij zijn vastbeslotenheid: hij zou doorgaan tot het bittere einde. De muziek was zijn wapen.

Ik heb bewondering voor zijn strijd: hij heeft het aangedurfd de machthebbers te weerstaan door de zaak van Kabylië te verdedigen en op te komen tegen de wet op de Arabisering. Hij trok heftig van leer tegen het integrisme dat, volgens hem, "sterren tegen de vlakte maait". Als zanger pleitte hij voor de scheiding van godsdienst en staat en voor democratie.

Is het dan te verwonderen dat hij vermoord werd omwille van datgene waarvoor hij zong en leefde? Zijn dood weerspiegelt wat zijn leven was.

Lounès herinnert er ons aan dat je voor de vrijheid een grote prijs moet betalen: je moet er elke dag opnieuw voor strijden. Hij heeft gehandeld in overeenstemming met zijn diepste overtuiging, en niet volgens wat hem het beste uitkwam.

Wie zo duidelijk zijn stem verheft kan men de mond niet snoeren. "Zelfs als ze me doden zullen ze me nog niet doen zwijgen.":

   "Strijdmakker in de revolutie
   Zelfs als je lichaam zich ontbindt
   Je naam is Eeuwigheid.
   Ga in vrede. Wij zullen niet wijken
   Wat er ook gebeuren mag
   Altijd staan we aan jouw zijde.
   Sterven zullen we allen
   Vandaag of morgen
   Sluiten we ons bij jou aan
   De tegenstand zal onze wil niet breken
   Jouw dood is onze eed" (1)

Kabylië neemt reeds de fakkel over en strijdt verder voor de officiële erkenning van de Berbertaal. Lounès Matoub, de rebelse zanger, zal nog lang van zich laten horen.

(1) Uittreksel uit een lied van Lounès Matoub


 


Jacques Gaillot 

 


Actualite

Aide

Archiv: