Brief van Jacques Gaillot: 1 November 1999 

Polemiek in Duitsland
Archiv Nieuw boek: Virtuele Kerk
   

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

LInk

email

 

Polemiek in Duitsland

Ik was uitgenodigd in Duitsland en zo was ik er getuige van de verslagenheid onder de katholieken na de tussenkomst van Rome i.v.m. de werking van de consultatiecentra.

In Duitsland is de katholieke kerk verantwoordelijk voor zowat 270 van die consultatiecentra. Op die plaatsen zijn voorafgaande gesprekken mogelijk over elke vorm van niet-strafbare zwangerschapsonderbreking. De kerk staat in voor het onthaal en de begeleiding van vrouwen in moeilijkheden, soms in zeer dringende noodsituaties. Net als de protestantse kerk verzorgt zij op die manier een dienst aan de samenleving, erkend en gewaardeerd door de Staat.

Van de vrouwen die tot abortus besloten hebben, komt één op vier op haar besluit terug. De katholieke kerk schat dat op die wijze elk jaar ongeveer 5000 levens gered worden. Als een vrouw na de consultatie niet verandert van mening en dus echt tot abortus wil overgaan, levert het centrum het certificaat af dat voor de zwangerschapsonderbreking vereist is. Op dit punt komt het Vaticaan tussen en roept de bisschoppen ter orde: men mag geen wettelijk getuigschrift afleveren.

Enkele bisschoppen, waaronder die van Keulen en Fulda, hebben besloten aan Rome te gehoorzamen en hun centra te sluiten. Een aantal katholieken heeft besloten de kerk te verlaten en geen kerkbelasting meer te betalen. Maar veel bisschoppen, met de voorzitter van de bisschoppenconferentie op kop, doen verder en willen dat de paus naar hùn stem luistert.

Waarom toch aan de katholieke kerk in Duitsland geen vertrouwen schenken?
Zij kent toch best de situatie van de eigen bevolking? Zij kan die toch best zélf beoordelen?

Als de katholieke kerk die centra zou moeten sluiten, plaatst ze zichzelf buiten spel. Als ze zich niét in de discussie mengt, om de principes te redden en de handen in onschuld te kunnen wassen, verliest ze alle geloofwaardigheid bij de publieke opinie.

Een kerk die wil opkomen voor het leven, kan dat slechts doen 'samen met', door eenvoudig deel te nemen aan het leven van de mensen. Ze doet perfect wat van haar verwacht wordt, wanneer ze aandacht schenkt aan vrouwen in nood. Ze vervult haar zending als ze zich belangeloos ten dienste stelt van vrouwen, om mensenlevens te redden.

Ondertussen gaat de polemiek verder. De krant 'Le Monde' (4 oktober 1999)
eindigt een hoofdartikel over dat onderwerp met de woorden: "Zoveel verspilde energie!"
Top

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

LInk

email

 

 
Bisschop Jacques Gaillot
VIRTUELE KERK
KERK VAN HET JAAR 2000
Een bisschop
in het rijk van Internet

In januari 1995 werd Jacques Gaillot brutaal afgezet als bisschop van Evreux. Hij werd benoemd tot hoofd van een fictief bisdom- het klinkt een beetje surrealistisch -, het bisdom Partenia in Algerije, dat al sinds eeuwen niet meer bestaat. Zo werd hij een soort virtuele bisschop, met potentiële parochianen overal op deze planeet Een jaar nadien nam hij de kerkelijke autoriteiten letterlijk op hun woord. Hij opende een website op Internet om in contact te treden met gesprekspartners uit de hele wereld.

Het initiatief oogstte onmiddellijk succes. Duizenden internetters uit heel Frankrijk, uit Canada, Australië en tientallen andere landen - priesters en leken, christenen en niet-christenen, sympathisanten en tegenstanders - gingen sindsdien over de meest uiteenlopende onderwerpen een gesprek aan.

Dit boek laat zien waar Partenia 2000 voor staat: een bijzonder geschikte plaats om met elkaar van gedachten te wisselen, het prototype van een Kerk voor morgen, waar de geografische indeling in bisdommen - een erfenis uit de middeleeuwen - niet veel zin meer zal hebben. In dit boek laat Jacques Gaillot ons kennismaken met teksten die hij ontving; ze werden voor ons geselecteerd door Philippe Huet en Elizabeth Coquart. Ze hebben het over uitsluiting, over racisme, over de doodstraf en zoveel andere hete hangijzers. Ze doen dromen van een Kerk die méé is met haar tijd, ze brengen het gevecht en de hoop van een hele generatie in beeld. Bisschop Gaillot staat open voor al deze getuigenissen. Met het geloof dat hem eigen is luidt hij op die manier een nieuw en nog onuitgegeven genre van 'pastoraal' in.

Top

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

Link

email

 

Archiv:

 


Top