Brief van Jacques Gaillot: 1 December 1999 

Zigeuners, slachtoffers van racisme
Archiv Nieuw boek: Virtuele Kerk
   

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

LInk

email

 

Zigeuners, slachtoffers van racisme

In de geschiedenis kregen de zigeuners een heel aparte rol toebedeeld. Van oorsprong een trekkersvolk, gingen ze zich in de loop van deze eeuw meer en meer vestigen op vaste plaatsen. Maar zij blijven het slachtoffer van racistisch geweld. De vervolging door de Nazi's in de tweede wereldoorlog was een ware volkerenmoord. Weinigen hebben de oncentratiekampen overleefd.

Onder communistisch bewind werden ze gedwongen tot assimilatie. Nu zijn ze overal ongewenst, overal wordt hen het leven moeilijk gemaakt. Waar ze ook gaan, ze zijn er te veel.

Sinds 1997 hebben Tsjechische en Slowaakse zigeuners moeten uitwijken naar Canada, Groot-Brittannië, België en Frankrijk. Hun situatie in Kosovo is op dit moment catastrofaal. Op bescherming kunnen ze niet rekenen, ze hebben geen rechten. Er is voor hen geen plaats meer.

U herinnert zich nog wel de schandalige maatregel van een Tsjechische burgemeester, die een twee meter hoge muur liet bouwen om zigeuners en dorpelingen van elkaar te scheiden. De muur van de schande!

In België hield de politie onlangs een razzia tegen zigeuners. Verschrikkelijk! Ze werden naar duistere gesloten centra gebracht. Om zeker niemand te vergeten ging de politie de kinderen ophalen op school. Terwijl antiracistische betogers manifesteerden vertrok van op een militair vliegveld een Tupolev met 74 zigeuners aan boord, richting Slowakije.

In Frankrijk kom ik ze geregeld tegen. Ze zijn neergestreken in de omgeving van Parijs, maar worden uit de plaatsen waar ze zich vestigen weer weggedreven door de gemeentelijke overheid, van welke politieke kleur die ook mag zijn.

De Europese burcht stelt zich tegenover de vreemdelingen steeds harder op. De publieke opinie laat dit gebeuren. Ten onrechte denken de Europese burgers dat de repressie tegen de zigeuners hen niet aanbelangt. Dat ze vooral niet denken dat ze zelf niets te vrezen hebben! Als het vandààg mogelijk is de zwaksten het zwijgen op te leggen, dan zouden de rollen morgen wel eens kunnen keren.

Top

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

LInk

email

 

 
Bisschop Jacques Gaillot
VIRTUELE KERK
KERK VAN HET JAAR 2000
Een bisschop
in het rijk van Internet

In januari 1995 werd Jacques Gaillot brutaal afgezet als bisschop van Evreux. Hij werd benoemd tot hoofd van een fictief bisdom- het klinkt een beetje surrealistisch -, het bisdom Partenia in Algerije, dat al sinds eeuwen niet meer bestaat. Zo werd hij een soort virtuele bisschop, met potentiële parochianen overal op deze planeet Een jaar nadien nam hij de kerkelijke autoriteiten letterlijk op hun woord. Hij opende een website op Internet om in contact te treden met gesprekspartners uit de hele wereld.

Het initiatief oogstte onmiddellijk succes. Duizenden internetters uit heel Frankrijk, uit Canada, Australië en tientallen andere landen - priesters en leken, christenen en niet-christenen, sympathisanten en tegenstanders - gingen sindsdien over de meest uiteenlopende onderwerpen een gesprek aan.

Dit boek laat zien waar Partenia 2000 voor staat: een bijzonder geschikte plaats om met elkaar van gedachten te wisselen, het prototype van een Kerk voor morgen, waar de geografische indeling in bisdommen - een erfenis uit de middeleeuwen - niet veel zin meer zal hebben. In dit boek laat Jacques Gaillot ons kennismaken met teksten die hij ontving; ze werden voor ons geselecteerd door Philippe Huet en Elizabeth Coquart. Ze hebben het over uitsluiting, over racisme, over de doodstraf en zoveel andere hete hangijzers. Ze doen dromen van een Kerk die méé is met haar tijd, ze brengen het gevecht en de hoop van een hele generatie in beeld. Bisschop Gaillot staat open voor al deze getuigenissen. Met het geloof dat hem eigen is luidt hij op die manier een nieuw en nog onuitgegeven genre van 'pastoraal' in.

Top

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

Link

email

 

Archiv:

 


Top