Brief van Jacques Gaillot: 1 Maart 1999

PACS: een uitdaging voor de hele samenleving

Archiv

Nieuw boek: Virtuele Kerk


Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

LInk

email

 

PACS: een uitdaging voor de hele samenleving

 

Het PACS (Pacte civil de solidarité - 'burgerlijk solidariteitspact') blijft in Frankrijk ten allen kante zorgen voor hoog oplaaiende discussies.
Dit project, dat ondertussen voortdurend wordt aangepast, betekent inderdaad een echte uitdaging voor de hele samenleving. Het erkent het pluralisme in het domein van het privé-leven. Het huwelijk blijft niet langer de enige wettelijk erkende relatievorm tussen twee personen. Gezin en huwelijk vallen niet meer samen. In Frankrijk zijn er ongeveer 5 miljoen ongehuwde samenwonenden. 39 % van de kinderen worden geboren buiten de context van een huwelijk.
 
Het PACS vertrekt vanuit deze situatie. Het probeert de wetgeving aan deze evolutie aan te passen. Het is de bedoeling bij wet vast te leggen wat in feite al lang voor een groot aantal koppels de realiteit is.
Zijn we bereid om homoseksuele koppels evenveel rechten te geven als heteroseksuele? Zijn we bereid om vormen van samenleven die nu buiten elke juridische bescherming vallen, rechtsgeldig te maken?
Het PACS vertrekt niet vanuit principes, maar vanuit een pragmatische opstelling. Het vertrekt vanuit de situatie waarin mannen en vrouwen leven, en wil voor alle koppels gelijkheid van rechten garanderen. We moeten daarin geen bedreiging voor het huwelijk zien. Het PACS is niet bedoeld om het huwelijk door iets anders te vervangen of om het concurrentie aan te doen.
 
Zoals het wetsvoorstel voor dit solidariteitspact nu op tafel ligt, met zijn grenzen en tekorten, lijkt het mij een tekst die ons vooruithelpt en die de vrijheid bevordert. Iedereen in onze samenleving, zowel vrouwen als mannen, moet met dezelfde rechten kunnen beslissen op welke manier hij/zij met iemand wil samenleven.
Volgende generaties zullen in de geest van dit pact nog verder gaan. Het zal ons vrij vlug tot een andere kijk op gezin en samenleving brengen.
Waarom zouden we daar niet blij om zijn?

Top


Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

LInk

email

 

 
Bisschop Jacques Gaillot
VIRTUELE KERK
KERK VAN HET JAAR 2000
Een bisschop
in het rijk van Internet

In januari 1995 werd Jacques Gaillot brutaal afgezet als bisschop van Evreux. Hij werd benoemd tot hoofd van een fictief bisdom- het klinkt een beetje surrealistisch -, het bisdom Partenia in Algerije, dat al sinds eeuwen niet meer bestaat. Zo werd hij een soort virtuele bisschop, met potentiële parochianen overal op deze planeet Een jaar nadien nam hij de kerkelijke autoriteiten letterlijk op hun woord. Hij opende een website op Internet om in contact te treden met gesprekspartners uit de hele wereld.

Het initiatief oogstte onmiddellijk succes. Duizenden internetters uit heel Frankrijk, uit Canada, Australië en tientallen andere landen - priesters en leken, christenen en niet-christenen, sympathisanten en tegenstanders - gingen sindsdien over de meest uiteenlopende onderwerpen een gesprek aan.

Dit boek laat zien waar Partenia 2000 voor staat: een bijzonder geschikte plaats om met elkaar van gedachten te wisselen, het prototype van een Kerk voor morgen, waar de geografische indeling in bisdommen - een erfenis uit de middeleeuwen - niet veel zin meer zal hebben. In dit boek laat Jacques Gaillot ons kennismaken met teksten die hij ontving; ze werden voor ons geselecteerd door Philippe Huet en Elizabeth Coquart. Ze hebben het over uitsluiting, over racisme, over de doodstraf en zoveel andere hete hangijzers. Ze doen dromen van een Kerk die méé is met haar tijd, ze brengen het gevecht en de hoop van een hele generatie in beeld. Bisschop Gaillot staat open voor al deze getuigenissen. Met het geloof dat hem eigen is luidt hij op die manier een nieuw en nog onuitgegeven genre van 'pastoraal' in.

Top

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

Link

email

 

Archiv:

 


Top