De electronische Catechismus: Mei 1998


Homoseksualiteit Pinksteren

Archiv
 

Het team dat aan deze catechismus werkt biedt u elke maand twee teksten aan. Suggesties om deze teksten te verbeteren worden met dank aanvaard. We zouden deze catechismus graag zien groeien als iets waaraan we samen bouwen.

Voorstellen voor nieuwe onderwerpen zijn ook altijd welkom.

Actualite

Aide

email

Homoseksualiteit

Wanneer een mens zich ervan bewust wordt dat hij homoseksueel is, dan is dat een schok, een wonde en vaak het begin van een eenzame weg. Om het even wanneer dit gebeurt: tijdens de puberteit, op volwassen leeftijd of zelfs als men eenmaal getrouwd is. Op dat ogenblik is het niet gemakkelijk om in de eigen omgeving iemand te vinden die wil luisteren en met je in gesprek wil treden.

Je eigen leven leiden met respect voor je eigen menselijke natuur, staatsburger zijn met de wil een rol te spelen in de samenleving, je geloof beleven in de schoot van je Kerk, dat gaat nooit vanzelf.

Onverdraagzaamheid kwetst. Discriminerende maatregelen vernietigen. Een ingesteldheid verandert maar langzaam. Amnesty International heeft in meerdere landen de verdrukking van homoseksuelen aangeklaagd. Het is niet toevallig dat totalitaire regimes hen buiten de wet plaatsen en ongenadig vervolgen.

De homoseksuele geaardheid blijft een raadsel, en vaak zelfs een taboe, evengoed voor de samenleving als voor de Kerken. Het seksueel verschil is iets essentieels. Het geeft structuur aan de samenleving. De Bijbel zegt dat de mens, man en vrouw, geschapen is naar het beeld van God. De seksualiteit krijgt pas zin als ze leidt tot openheid en respect voor de' "andere".

Sinds de komst van Jezus weten we dat de liefde van God niemand uitsluit. Gods liefde gaat bij voorkeur naar hen die door het leven zwaar getekend zijn. God veroordeelt geen homoseksuelen, maar bemint hen.

Vandaag de dag wordt het teken van de regenboog gebruikt als een symbool waarmee mensen bevestigen dat zij homoseksueel zijn. Homo's en lesbiennes komen op voor de erkenning van hun rechten.

Er zijn homoseksuele christenen die in hun leven een getuigenis geven van echte en trouwe liefde en van een levend en solidair geloof.

Als de christelijke gemeenschappen geen volwaardige plaats weten te geven aan hen die zich uitgesloten voelen, dan beroven ze zich van de mogelijkheid om met die mensen in gesprek te treden en om zelf te komen tot een beter begrijpen van het Evangelie.

Actualite

Aide

email

Pinksteren

 

Vijftig dagen na Pasen vieren we met het feest van Pinksteren de gave van de Heilige Geest, door God geschonken aan de Kerk. De belofte van Jezus aan zijn leerlingen gaat in vervulling: "Jullie zullen kracht onvangen, de kracht van de heilige Geest die over jullie zal komen. Jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem en in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde der aarde"
(Handelingen van de apostelen 1, 8).

Op de dag van Pinksteren waren de leerlingen bijeen in Jeruzalem. Na de gebeurtenissen van Pasen had de angst zich van hen meester gemaakt. Ze bleven onder elkaar, afgezonderd van de wereld.

Maar zie, de Heilige Geest, gave Gods, komt over hen. Ze worden bevrijd van de angst en kunnen naar buiten treden. Ze ontvangen een kracht en zijn nu in staat om te spreken.

De kleine gemeenschap van de apostelen durft het aan naar 'de grote gemeenschap' - de mensen die naar Jeruzalem gekomen zijn voor het feest - toe te gaan.

Het groepje van de leerlingen dient zich aan bij de grote mensenfamilie, in al haar verscheidenheid.
Dank zij de Heilige Geest komt communicatie tot stand: de boodschap wordt ontvangen, het getuigenis wordt gegeven. Twee gemeenschappen hebben elkaar ontmoet. In die grote menigte voelt elk er zich persoonlijk bij betrokken.
 
Pinksteren, dat is communicatie die gelukt is, ondanks de verscheidenheid en de barrières tussen talen, culturen, godsdiensten.
De Kerk van Pinksteren is een Kerk die durft spreken en handelen. Ze doet wat ze zegt. Die taal wordt door iedereen begrepen, ook als men haar verwerpt.
De Kerk van Pinksteren is een Kerk die niet ophoudt de Heilige Geest te ontvangen om, over alle grenzen heen, zich op weg te begeven naar alle volkeren op aarde. Niet om te overheersen, maar om met respect getuigenis af te leggen.

 

 

 
Actualite

Aide

email

Archiv :