Notities Onderweg, december 1997


Proces in MadridEen Risicowijk

Colloquium in MontrealPeterschap in republikeinse stijl

Krakers in feestArchiv

BibligraphiePartenia en chiffres

 

 

Actualite

Aide

email

Proces in Madrid

 

Toen ik zei dat ik naar Madrid vertrok om er het proces van 23 Baskischeleiders bij te wonen, vroeg men me: "Gaat u dan terroristen verdedigen?Hoe komt u daarbij?"

Ik werd uitgenodigd als 'gerechtelijk waarnemer' bij het hoogste gerechtshof.Het gaat om een politiek proces. Vandaar het belang ervan. In de publiekeopinie en in de media is er alleen vraag naar een harde aanpak en een strengeveroordeling. Toen ze naar mijn mening vroegen, bleek ik tegen stroom opte varen. Veroordeling en repressie zullen het terrorisme niet doen stoppen.Er zijn politieke onderhandelingen nodig. Er komt een dag dat men daar nietomheen zal kunnen. Waarom er dan nu nog niet mee beginnen, zonder te wachtenop een dialoog met de ETA?

In dezelfde periode kwam mgr. Setien, aartsbisschop van San Sebastian,met een verklaring naar buiten die de polemieken deed oplaaien. Hij pleitvoor een dialoog met het ETA en stelt voor om voorbereidende gesprekkenaan te vangen zonder voorafgaandelijk te eisen dat die terroristische organisatiede wapens neerlegt. Ik vind hem een moedig bisschop. Proficiat. Ik laathem onmiddellijk weten dat hij op mijn solidariteit kan rekenen.

 

  

 

 

 Schrijf naar mgr. Jacques Gaillot: jgaillot@partenia.org

 

Actualite

Aide

email

Een Risicowijk

 

Zelfs de politie vermijdt er heen te gaan. Toch ga ik er graag naartoe,ik voel ik er thuis. Ik ben er nu voor de derde keer. De jonge Marokkanendie me uitgenodigd hebben, zijn gelukkig. In de vereniging die ze hebbenopgericht sparen ze geen moeite om het slechte imago van de wijk en de jongerente veranderen. In de loop van de tijd zijn ze erin geslaagd het wantrouwentussen de mensen van de stad en die van hun wijk te doen verminderen. Erkomen banden tot stand. Het samenleven is mogelijk. Een gepensioneerd priester-arbeideris samen met hen een prachtig teken van menselijkheid. Ook deze debatavondis prachtig. Ik ben heel gelukkig, en ga de nacht doorbrengen in een Marokkaansefamilie.

 

  

 

 

 Schrijf naar mgr. Jacques Gaillot: jgaillot@partenia.org

 

Actualite

Aide

email

Colloquium in Montreal

 

Het netwerk "Alternatives" (Alternatieven inzake actie en communicatievoor de internationale ontwikkeling) had een colloquium georganiseerd overhet integrisme. Aangrijpend. Het integrisme is een ideologie die aanspraakmaakt op de absolute waarheid ­ geen discussie mogelijk ­ en diedie waarheid op alle mogelijke manieren, van de meest zachte tot de meestharde, aan de samenleving probeert op te leggen. De sociale rechtvaardigheidals alternatief voor het integrisme kreeg er zijn volle betekenis en plaats.En de Algerijnse vrouwen waren ook aanwezig om iets te laten horen van hunmoedige strijd.

  

 

 

 Schrijf naar mgr. Jacques Gaillot: jgaillot@partenia.org


Actualite

Aide

email

Peterschap in republikeinse stijl

 

Ergens in een voorstad van Parijs. Er is feest op het stadhuis. Zeventienvreemdelingen zonder papieren krijgen een peter. Het is een heel hartelijkebijeenkomst, een groot moment, rijk aan symboliek. Ik word peter van Karimen Mohamed, twee jonge Algerijnen. Hun hart bonst als de burgemeester hetwoord tot hen richt. Voor de eerste keer voelen ze iets van erkenning opeen officiële openbare plaats. Men heeft aandacht voor hen. Ze zijniets waard. Ik plaats mijn handtekening op de kaart die hen overhandigdwordt. Ik ben met hen verbonden. Ze weten dat ik aan hun kant zal staan.

  

 

 

 Schrijf naar mgr. Jacques Gaillot: jgaillot@partenia.org

 

Actualite

Aide

email

Krakers in feest

 

Ze hebben een onbewoond pand ingenomen, hartje Parijs, dichtbij de Beursen de grote banken. De operatie is gelukt. Vijftien jongeren en ééngezin hebben er plaats genomen, en zijn blij een waardig onderdak te hebbengevonden. Ik zie met bewondering hoe ze zich organiseren, de verantwoordelijkhedenverdelen, en niet vergeten alcoholische dranken te verbieden. Als jongerenvoelen dat ze vertrouwen krijgen en verantwoordelijkheid op zich nemen,dan doen ze dat ook ten volle. Reden genoeg dus om een avondje gezelligsamen te zijn, tijd te nemen om blij te zijn, om brood en vriendschap tedelen.

  

 

 

 


Jacques Gaillot

Schrijf naar mgr. Jacques Gaillot: jgaillot@partenia.org

 


Actualite

Aide

email

Archiv :


PS: Partenia en chiffres

Nombre total de fichiers sur le site: 115
Nombre de requêtes de pages cumulées sur un an: 205 000
Nombre de visiteurs en un an: de l'ordre de 70 000
Nombre mensuel moyen de visiteurs: environ 5 000
Nombre d' e-mails reçus par Jacques Gaillot en un an: 3237
Nombres de sites Webs proposant un lien vers
le site Partenia: environ 300