Notities Onderweg, november 1997


Zonen van Harki'sArchiv
BibligraphiePartenia en chiffres

 

 

Actualite

Aide

email

Zonen van Harki's

 

Op de Esplanade des Invalides in Parijs houden zeven jonge mensen een

hongerstaking. Wie zijn ze? Zonen van Harki's, leden van de aanvullende

milities die het Franse leger had gerekruteerd in Algerië om deorde te

helpen handhaven in een land waarvan men (toen) niet durfde zeggen dathet

in oorlog was.

Deze Harki's werden na de onafhankelijkheid van Algerië naar Frankrijk

gerepatrieerd en werden er in kampen opzij gezet.

Frankrijk had hen tot hulptroepen gemaakt voor het Franse leger. Op de

vaandels van het Vreemdelingenlegioen staan de woorden "eer en trouw".

Maar daarvan heeft Frankrijk op geen enkele manier blijk gegeven.

De Harki's zijn een verloren en opgeofferde generatie, slachtoffer vaneen

dubbele uitsluiting. In hun geboorteland worden ze ervan beschuldigdte

hebben meegewerkt met de vijand. In het land dat hen onthaalde werdenze

aan de zijlijn geplaatst.

Wat men van hun houding ook mag denken, hun kinderen zijn reeds meerdan

dertig jaar uitgesloten uit de Franse samenleving.

Om te vechten tegen deze onrechtvaardige situatie houden deze jongeren,

wanhopig, een hongerstaking. Ik sta aan hun kant.

 

Met de gevangenen

 

Ik breng de dag door in een centrale gevangenis, op uitnodiging van de

gevangenen. Ze zijn veroordeeld tot langdurige straffen. Zéérlange

straffen. Ik ben onder de indruk wanneer ik hen beluister in deze streng

beveiligde plaats. Een van hen zegt me: "Als mijn vrouw mij komtbezoeken

in de spreekkamer, dan heb ik geen recht op seksueel verkeer met haar.Dit

is verboden. Het wordt bestraft met isolering. Maar als ik naar de

verpleegdienst ga en er een condoom vraag voor homoseksueel verkeer,dan

krijg ik het. Men sluit de ogen. Geen probleem. Het is de wereld op zijn

kop. We eisen spreekkamers waar intiem contact mogelijk is". Ikkan niet

anders dan hun eis onderschrijven. Ik zal me aansluiten bij de campagne

van het Internationaal Observatorium van de Gevangenissen, ten gunstevan

het recht van de gevangenen op intimiteit.

 

Vrouwen en liturgie

 

In 1961 heb eens deelgenomen aan een zondagsviering in Oostenrijk. Hetwas

nog voor het tweede Vaticaans Concilie. Geen concelebratie. Mis met de

rug naar het volk, in het Latijn. Geen vrouw in het koor.

36 Jaar later, in 1997, ben ik weer in dezelfde streek in Oostenrijkvoor

de zondagsviering. Een vrouw leest het evangelie voor. Een andere vrouw

verzorgt de preek. Beiden staan samen met de priesters aan het altaaren

komen ook tussen bij het eucharistisch gebed. Andere vrouwen reiken de

communie uit en geven een kruisje aan de kleine kinderen die de communie

nog niet ontvangen. De aanwezigen nemen actief deel en lijken me goedop

elkaar afgestemd.

Een vergelijking tussen die twee vieringen drong zich aan mij op. Eris

toch heel wat veranderd in mentaliteit en praktijk! Wat zich afspeeltin

het hart van de liturgie is teken van de veranderingen die plaatsvondenin

het leven van de Kerk. Begrijpt men er wel de draagwijdte van?Jacques Gaillot

Schrijf naar mgr. Jacques Gaillot: jgaillot@partenia.org

 

Actualite

Aide

email

Archiv :


PS: Partenia en chiffres

Nombre total de fichiers sur le site: 115
Nombre de requêtes de pages cumulées sur un an: 205 000
Nombre de visiteurs en un an: de l'ordre de 70 000
Nombre mensuel moyen de visiteurs: environ 5 000
Nombre d' e-mails reçus par Jacques Gaillot en un an: 3237
Nombres de sites Webs proposant un lien vers
le site Partenia: environ 300