De Moord op Miguel Angel Blanco


De Moord op Miguel Angel BlancoArchiv
BibligraphiePartenia en chiffres

 

 

Actualite

Aide

email

De Moord op Miguel Angel Blanco

 

De executie van deze jonge Bask van 29 jaar - gedood met twee kogelsin de nek - heeft een schok van verontwaardiging teweeggebracht in Spanjeen daarbuiten. Met velen hebben jullie me in brieven en gesprekken uw woedegeuit.

Ook ik spreek mijn woede uit. Ik veroordeel deze onmenselijke daad, diezich heel zeker tegen de uitgeweken nationalistische Basken zal keren. Metzulke methodes opent men geen weg naar de toekomst.

De ETA heeft Miguel Angel Blanco opgepakt om te protesteren tegen hetbeleid waarbij Baskische gevangenen over het hele land worden verspreid,en om campagne te voeren voor hun rechten. 600 van hen bevinden zich opdit ogenblik op honderden kilometer van hun familie. Het dringende verzoekom hen terug te brengen naar gevangenissen in Baskenland werd niet gehoord.Had men geen gebaar van tegemoetkoming kunnen stellen?

Ook het Spaanse volk is op straat gekomen, om met evenveel overtuigingzijn verontwaardiging uit te schreeuwen. Werkelijk een heilig verbond. Maarde moord op Miguel Angel Blanco mag de verantwoordelijkheid van de Spaansestaat en de opeenvolgende regeringen niet verdoezelen. Er is het staatsterrorisme.Er zijn de moorden van de GAL (de Anti-terroristische Bevrijdingsgroepen).En er is het tragische lot van de Baskische gevangenen.

Deze moord mag dan ook niet gebruikt worden om de hele Baskische nationalistischebeweging en het Baskische volk in de criminele hoek te duwen. De toekomstligt niet in een hardere repressie, en evenmin in een sterkere internationalepolitie-samenwerking. De drempel die nu overschreden werd roept op om dewapens te doen zwijgen, zodat eindelijk de politieke onderhandelingen vanstart kunnen gaan.

Maar dan moet men wel in gang schieten, en niet blijven steken bij hethuidige conflict.

Is nu het moment niet gekomen om recht te doen aan de diepe verzuchtingenvan het Baskische volk?


getekend:Jacques Gaillot

Schrijf naar mgr. Jacques Gaillot: jgaillot@partenia.org

 

Actualite

Aide

email

Archiv :


PS: Partenia en chiffres

Nombre total de fichiers sur le site: 115
Nombre de requêtes de pages cumulées sur un an: 205 000
Nombre de visiteurs en un an: de l'ordre de 70 000
Nombre mensuel moyen de visiteurs: environ 5 000
Nombre d' e-mails reçus par Jacques Gaillot en un an: 3237
Nombres de sites Webs proposant un lien vers
le site Partenia: environ 300