banner
 
Beste vrienden van Partenia,  
   
14 jaar lang al bestaat de website Partenia. Iedere maand, zonder onderbreking, heeft hij gefunctioneerd dank zij vrijwilligers. Nooit hebben die geld gevraagd. Dat lijkt wel een wonder!  
   
Jacques Gaillot schreef in Parijs de teksten. Katharina Haller beheerde de website vanuit Zürich en stuurde die teksten naar de vertalers van de betrokken landen. Een werkje dat tijd vraagt! Heel vlug kwam een netwerk tot stand, ontstonden banden van vriendschap en vertrouwen onder ons.  
   
De website Partenia, waarvan de kwaliteit algemeen erkend wordt, verscheen 14 jaar lang, in zeven talen, met foto’s. Elke maand bezochten gemiddeld 800.000 surfers de website. Het wonder van het internet stelde ons in staat in contact te komen met internetgebruikers uit China, Rusland, Nigeria, Brazilië…  
   
Verscheidene keren voelden we de behoefte de vertalers te ontmoeten en te leren kennen. De laatste bijeenkomst vond plaats in Spanje, oktober 2009, in de buurt van Santiago de Compostella. Het was een heerlijk moment!  
   
jeter les grains In de loop van al die jaren hadden we bij ons werk altijd de internetgebruikers voor ogen. Het was voor hen dat de website Partenia bestond. We hebben zaadjes van gerechtigheid en vrede uitgestrooid. We hebben samenhorigheid gezaaid. En jullie hebben ons zo gelukkig gemaakt!
 
   
Binnenkort word ik 75 en zal ik ophouden met schrijven voor de website. Het ogenblik is aangebroken om de fakkel aan anderen door te geven. Er is ruimte voor nieuwe initiatieven en creativiteit. Het avontuur gaat door.  
   
Het hele team van de website Partenia drukt u zijn erkentelijkheid en zijn dank uit.  
   
Jacques Gaillot, bisschop van Partenia  
   
en
Katharina Haller, webmaster
Maurice Oggier, vertaler Duits
Jean Garnier en Roland Tessier, vertalers Engels
Christina Moreira en Victorino Perez, vertalers Spaans
Fatima Pereira en Maria de Lourdes, vertalers Portugees
Lorenzo Tomaselli, vertaler Italiaans
Jan Vanden Berghe, vertaler Nederlands
Net4u, server