bible
 
“Jezus heeft nog veel meer wondertekenen gedaan”  
(Johannes 20,30)  
   
signés de Jésus Toch eigenaardig, Johannes beëindigt zijn evangelie met er ons duidelijk aan te herinneren dat hij best nog verder over Jezus had kunnen schrijven. Voorgoed ontzegt hij ons de mogelijkheid kennis te nemen van “nog veel meer wondertekenen” die Jezus gedaan heeft. Vanwaar die weigering om ons nog meer te zeggen over dit Woord van leven? Wat mag de reden zijn van deze lacune? Johannes antwoordt hierop heel eenvoudig, door te onderstrepen dat hij de tekenen die hij in zijn boek heeft opgenomen, heeft “opgeschreven opdat u gelooft (…) en leeft door zijn naam” (Johannes 20,31). Hij zegt niet alles, opdat we de draad zouden opnemen. Met ons eigen leven kunnen we nieuwe bladzijden toevoegen aan zijn evangelie.
 
   
Johannes laat ons dus welbewust een onvolledig boek na. Maar volgens hem zijn ons voldoende tekens gegeven opdat we zouden kunnen “geloven in Jezus en leven door zijn naam”. Hij wil zijn lezers en lezeressen voor hun verantwoordelijkheid plaatsen: het is nu aan jullie om in actie te schieten. Het is nu aan jullie om je open te stellen voor de adem Gods. Het is aan jullie om tekens van Jezus te zijn. Het evangelie zal verder beleefd worden dank zij jullie. Het leven van Jezus ontplooit zich in dat van jullie. Het is zijn leven dat aan het werk is in dat van jullie.  
   
Maar, net als voor het boek van Johannes, kan het leven van elk van ons niet alles zeggen over Jezus. De tekens die wij stellen blijven beperkt, onvolledig. Er ontbreekt iets. Die lacune is een gunstige gelegenheid om aandacht te schenken aan wat onder onze ogen geboren wordt. Onbekende mannen en vrouwen staan op en nemen de fakkel over. Op hun beurt en op hun manier worden zij tekens van Jezus. Ook zij “hebben in Jezus geloofd en leven door zijn naam”.
source de vie
 
   
Het woord dat Jezus gezaaid heeft valt niet stil. Niemand kan het gevangen houden. Anderen dan wij dragen het vandaag uit, tot vermeerdering van onze vreugde. Tekens zijn er bij duizenden.