actualité
 
Israël is lid geworden van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). 31 landen hebben met eenparigheid van stemmen de joodse Staat toegelaten. Wat vindt u daarvan?  
   
crime de guerre Ik ben verontwaardigd en woedend. De meest ontwikkelde landen nemen in hun schoot een Staat op die volgens het Goldstone rapport nog niet lang geleden, in de Gaza-oorlog, “oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid” heeft begaan.
 
   
De OESO beloont Israël voor het schenden van het internationaal recht! Ik ben triest als ik zie dat mijn land voortgaat met zijn vriendjespolitiek ten aanzien van Israël. Eens te meer geven de Arabische wereld en de internationale gemeenschap blijk van hun onmacht.  
   
Premier Netanjahoe kan zich verheugen over deze diplomatieke en politieke overwinning. Hij komt binnenkort naar Parijs waar de OESO zetelt, om die toetreding te vieren. We zullen op post zijn om hem te onthalen zoals het hoort!  
   
De “witte intifada” breidt zich uit op de Westelijke Jordaanoever. De Palestijnen willen geweldloze manifestaties en een boycot van Israëlische producten met elkaar verbinden. Heeft deze Palestijnse strategie kans op slagen?  
   
occupation In de bezette gebieden wint de idee van een boycot veld. Op de muren is de slogan aangeplakt “Laat de nederzettingen niet binnen in je huis”.
 
   
De Palestijnse premier Salam Fayyad heeft beslist een wet in voege te laten komen die gestemd werd in 2005 en in de bezette gebieden de verkoop verbiedt van koopwaar die gefabriceerd werd in de industriezones die tegen de joodse nederzettingen aanleunen. Het dorp Bilin, op de Westelijke Jordaanoever, op 12 km van Ramallah, is een belangrijk centrum van geweldloze strijd, van waaruit het volksverzet zich als olievlek uitbreidt. De Palestijnen beseffen dat de gewapende strijd tot mislukken gedoemd is. Ze verwachten niets van onderhandelingen. Hun rest alleen nog vreedzaam verzet tegen de Israëlische bezetting. Was er geen bezetting, dan was er ook geen verzet.  
   
Heeft deze strategie kans op slagen? Een Palestijnse Gandhi is er niet. Dat klopt. Geweldloosheid, zegt men, behoort niet tot de Palestijnse cultuur. Misschien. Maar het verzet van de Palestijnen tegen de bezetting is een weg van gerechtigheid en vrede.  
   
De reuze-aperitieven die op Facebook worden gelanceerd vermenigvuldigen zich en kennen succes. Duizenden jongeren komen bijeen om te feesten. Maar voor de eerste keer heeft een jongere van 21 jaar daarbij de dood gevonden, in Nantes. Moet men zich zorgen maken over die reuze-aperitieven? Ze verbieden?  
   
Facebook De dood van die jongeman is een drama dat een schaduw werpt over deze bijeenkomsten. We moeten dit niet verbieden, maar ervoor zorgen dat ze kunnen samenzijn zonder verplichting om te drinken. Kan men feesten zonder dronken te worden, zonder vlug en veel te drinken? Drinken vergemakkelijkt ongetwijfeld de ontmoeting, maar overdaad kan tot een drama leiden.
 
   
Dergelijke grote spontane bijeenkomsten bevorderen het sociaal weefsel. Het zijn jongeren die elkaar niet kennen. Ze vinden er plezier in samen te zijn. Die reuze-aperitieven zijn een maatschappelijk verschijnsel dat aandacht verdient.