actualité
 
In Washington vond een belangrijke top over nucleaire veiligheid plaats. De Franse president nam eraan deel en herhaalde voor de Amerikaanse televisie CBS dat voor Frankrijk het kernwapen een noodzaak is als “garantie voor de veiligheid van mijn land”. Uw reactie?  
   
Dirty Bombs Terwijl president Obama het voortouw neemt in een proces dat naar de afschaffing van kernwapens moet leiden, en waarmee het Verenigd Koninkrijk, Rusland en China hebben ingestemd, beweert president Sarkozy dat een staat zijn veiligheid niet kan verzekeren als hij niet over kernwapens beschikt. Maar wat voor Frankrijk geldt, geldt dan ook voor om het even welk land, Iran inbegrepen.
 
   
Ik vind het spijtig dat Frankrijk niet intreedt in dit ontwapeningsproces. Frankrijk zou dit kunnen doen, en daarvan een signaal geven, door de moderniseringsprogramma’s voor zijn kernmacht – die zoveel kosten – te schrappen! Maar over nucleaire kwesties heeft men het Franse volk nooit geraadpleegd.  
   
De tragedie die de Polen beleefd hebben staat iedereen nog scherp voor de geest. Hoe verklaart u die heilige eenheid van heel dat volk rond zijn overleden president?  
   
We mogen niet vergeten dat de Poolse president op weg was om het drama van Katyn te herdenken, waar meer dan 4000 Poolse officieren in april 1940 in een Russisch bos werden afgeslacht, op bevel van Stalin.  
   
tragédie polonais En nu, 70 jaar later, op dezelfde plaats of toch bijna, vindt een nieuw drama plaats: 95 mensen, de elite van het land, komen ineens om. Voortaan zijn die twee drama’s met elkaar verbonden in de Poolse geschiedenis.
 
   
Naar mijn mening is het minder de persoon van de president die aan de basis ligt van dit heilig verbond dan de band met Katyn, die centraal staat in de Poolse identiteit.  
   
Tijdens de feestelijke opening van een Ben Goerionwandeling in Parijs door de president van de staat Israël, was u een van hen die manifesteerden tegen deze feestelijke opening. Waarom?  
   
Omdat Ben Goerion tussen 1948 en 1949 meer dan 700.000 Palestijnen – mannen, vrouwen en kinderen – uit het land heeft verdreven, nadat hij er 10.000 had laten ombrengen. Hij is het die meer dan 500 Palestijnse dorpen met de grond heeft laten gelijk maken. Een schande! En wat Shimon Peres betreft – voor wie men de rode loper heeft uitgerold – herinner ik eraan dat hij, onder andere, de directe verantwoordelijke is geweest voor het opzettelijke bloedbad van 100 vluchtelingen in het Libanese dorp Kana in 1996.  
   
De manifestanten hebben gevraagd om de collaboratie met het Israëlische terrorisme stop te zetten.
manifestation