actualité
 
De schandalen die zich in Oostenrijk, Ierland of Nederland hebben voorgedaan i.v.m. katholieke priesters, beroeren nu ook Duitsland. Hoe reageert u en hoe ziet u de toekomst?  
   
scandal Als ik aan al de slachtoffers en hun families denk, dan ben ik sprakeloos en voel ik verdriet. Dit schandaal is zonder voorgaande. Dat dit fenomeen op zo’n grote schaal heeft kunnen bestaan, brengt de katholieke Kerk aanzienlijk in diskrediet.
 
   
Voor de toekomst volstaat het niet in te zetten op transparantie en bereid te zijn de gevallen die zich nog zouden voordoen aan het gerecht toe te vertrouwen. Het is de manier waarop het instituut zelf functioneert die op het spel staat en die men zou moeten veranderen. Terwijl de wereld vlug verandert, behouden wij structuren van een ander tijdperk, met een verouderde opvatting over gezag, waarin weinig of geen plaats is voor democratie, een achterhaalde visie op seksualiteit, die de verworvenheden van de moderniteit niet integreert, een onaangepast statuut voor de clerus, dat vasthoudt aan een anachronistische celibaatsdiscipline. De pedofilieslachtoffers verdienen dat het Vaticaan voor de toekomst durft kiezen om dergelijke drama’s te vermijden.  
   
We hebben op 8 maart de internationale Vrouwendag gevierd, voor de honderdste keer. Vind u niet dat, ook al is er vooruitgang, nog veel zaken geblokkeerd zitten met betrekking tot de vrouwenrechten? Welke stappen zouden gezet moeten worden in de katholieke Kerk?  
   
Als ik de samenstelling bekijk van grote staatsinstellingen in Frankrijk, dan stel ik vast dat die voor het merendeel in handen zijn van mannen, ondanks alle woorden over gelijkberechtiging.
égalité pour les femmes
 
   
De katholieke kerk zet vrouwen vast in een beeld en een status. Het beeld van de toegewijde moeder die zich opoffert. De vrouw wordt gelijkgesteld met haar seksualiteit. Wat haar status betreft, de kerk kent aan mannen en vrouwen niet dezelfde mogelijkheden toe. De vrouwen worden ver gehouden van de plaatsen waar beslissingen worden genomen; die zijn voorbehouden voor gewijde bedienaars.  
   
In Irak heeft men toch verkiezingen houden, ondanks de bommen en de bedreigingen. U bent in dat land geweest, ziet u een mogelijke toekomst voor het Irakese volk?  
   
Ja, ik bewaar de hoop, ondanks de verschrikkelijke aanslagen die zoveel onschuldige slachtoffers maken en zoveel mensen voor de rest van hun leven verwonden. Irak bestaat uit drie etnische gemeenschappen: Soennieten, Sjiieten en Koerden. De Engelsen hadden de Soennitische minderheid opgedrongen, met Saddam Hoessein. Deze minderheid had een ijzeren hand nodig om aan de twee andere bevolkingsgroepen haar wil op te leggen.  
   
élection en Irak Vandaag wordt een nationale coalitieregering geïnstalleerd vanuit de drie etnieën die er deel van uitmaken. Geen gemeenschapslogica meer, maar een nationale. Zal die nationale logica het halen? Het is een gok die verdient gewonnen te worden na de lange beproeving die het Irakese volk gekend heeft.