actualité
 
Achteraf gezien, wat zou u graag kwijt willen over de tragedie van het Haïtiaanse volk? Sommigen spraken van een vloek die op hen rust.  
   
seïseme en haïti We moeten het geen vloek noemen. Er is niets waarvoor de bevolking van Haïti zou moeten boeten. De aardbeving had evengoed elders in de wereld kunnen plaatsvinden. Het Haïtiaanse volk zal leven. Het zal zich weer oprichten.
 
   
Vanaf de eerste dagen, nog voor de internationale hulp er op gang kwam, is het de bevolking geweest die als allereerste de handen uit de mouwen heeft gestoken. Dank zij de arme bevolking, die onmiddellijk blijk gaf van solidariteit, kwam Port-au-Prince weer tot leven. Terwijl zij die hadden wat ze nodig hadden thuis gebleven zijn.  
   
De grote gevangenis van Port-au-Prince is opengegaan bij de aardschokken. Duizenden gevangenen hebben de benen genomen. Ik heb me erover verheugd.  
   
survivre Laten we hopen dat de gebouwen die men in de toekomst in Haïti zal optrekken allemaal aardbevingsbestendig zullen zijn zoals in Japan, en dat de oprichting van een seismologisch observatorium zal maken dat men de signalen die aan een aardbeving voorafgaan kan detecteren.
 
   
In Parijs hebben de Haïtiaanse arbeiders zonder papieren geschreven naar de minister die met immigratie belast is: “Alle Haïtianen zonder papieren moeten geregulariseerd worden.” Het zou Frankrijk tot eer strekken als we het deden.  
   
Paus Benedictus XVI is in Rome op bezoek geweest in de Grote Synagoge. Een bezoek dat kwaad bloed zet! Omwille van de mogelijke zaligverklaring van Pius XII. Wat te denken over de toekomst van de joods-christelijke dialoog?  
   
Benedictus XVI zorgt voor een vervolg na het historische bezoek van Johannes-Paulus II aan de Synagoge van Rome in 1986. Maar de heropstart van de zaligverklaring van Pius XII strooit roet in het eten. Sommige rabbijnen boycotten het bezoek van de paus.  
   
Pius XII was vast en zeker goed op de hoogte van het immense drama dat voor de Joden gaande was. Maar hij heeft gezwegen. Als goede diplomaat heeft hij geen kreet van woede geslaakt, niet opgeroepen tot weerstand, geen gewetensopstand gepredikt. Had hij van zich doen horen, dan zou hij van velen, katholiek of niet, de ogen geopend hebben en hij zou vooral tientallen duizenden Joden gered hebben.
Pape Pie XII
 
   
Ik begrijp niet goed waarom men zoekt om recente pausen zalig te verklaren. Om de macht van het Romeinse instituut te versterken? Om het pausdom wat meer te sacraliseren? Het is geen goed teken.  
   
Ondanks deze ups en downs zal de joods-christelijke dialoog voortgezet worden, want ze kent succes aan de basis en is noodzakelijk geworden.  
   
Er gaat geen week voorbij zonder dat men spreekt over christenen die vervolgd worden. We denken daarbij nog aan de bloedige kerstdag voor de Kopten in Egypte. Hoe reageert u?  
   
De lijst van landen waar christenen worden vervolgd is lang. In Maleisië, op de Filippijnen, in Algerije, Irak, India, Vietnam… Het is bijna op wereldschaal dat de christelijke godsdienst vervolgd wordt. Nu we ons bewust worden van de precaire situatie van de christelijke minderheden kunnen we niet blijven zwijgen.  
   
Eglise copte In het Midden-Oosten, in het bijzonder in Palestina, voelen de nog weinig talrijke christenen zich geïsoleerd en in de steek gelaten. We hebben een plicht tot solidariteit met hen. De mogelijkheid tot bijeenkomen waarover christenen in onze landen beschikken mag niet maken dat we hen vergeten die over deze vrijheid niet beschikken. Ik zou ook graag verantwoordelijken uit de moslimwereld het horen opnemen voor christenen die onrechtmatig vervolgd worden.