Drie vragen
 
Men heeft u onlangs Yvan Colonna zien verdedigen, beschuldigd van de moord op Erignac, de prefect van Corsica. Ik begrijp het principe van het vermoeden van onschuld, maar wat komt een bisschop doen in dit dossier?
 
   
Moet een bisschop niet aan de kant staan van mensen die beschuldigd en veroordeeld worden? Waarom wilt u hem plaatsen aan de kant van hen die de openbare orde verdedigen, van de goegemeente? Het is het subversieve evangelie dat onze manier van kijken helemaal ondersteboven gooit.  
   
Yvan Colonna Men heeft me gevraagd om deel uit te maken van het steuncomité voor Yvan Colonna om toe te zien of het recht op het vermoeden van onschuld gerespecteerd wordt en om een eerlijk proces te eisen. Het is inderdaad zo dat op het hoogste niveau, zowel bij de staat als in de media, Yvan Colonna als de moordenaar van de prefect van Corsica wordt aangewezen. Voor twijfel is er geen plaats.
Yvan bracht reeds vier jaar in de gevangenis door, waarvan twee in totale afzondering. Voorwaardelijke invrijheidsstelling werd nooit toegestaan. Zal dit zeer politiek gekleurde proces dat nu eindelijk van start gaat, eerlijk zijn?
 
   
De hervorming van de speciale pensioenstelsels heeft het land opnieuw lamgelegd met stakingen in de transportsector. Lijkt deze staking u verantwoord?  
   
Ja, want ik ben solidair met het spoorwegpersoneel. Het is niet voor hun plezier dat ze het risico nemen met een staking te beginnen en op straat te komen! Aangezien men niet naar hun eisen geluisterd heeft, rest hun slechts nog dit ene middel: staken.  
   
cheminots en grève Een staking in de transportsector is een geducht wapen dat heel het land raakt. Elke dag is een dag te veel.
 
   
Wie de macht van mensen aan de basis van de samenleving onderschat, heeft ongelijk. Zij die de beslissingen nemen, kunnen dat niet doen buiten hen om, zonder naar hen te luisteren en met hen te onderhandelen.  
   
Pakistan lijkt opnieuw toe te geven aan de bekoring van de dictatuur. Kan men volgens u in dit land tegelijk de democratie respecteren en het islamistisch risico onder controle houden?  
   
President Musharraf heeft de noodtoestand afgekondigd. Die maatregel is misschien goed voor hem, maar in elk geval niet voor zijn volk. Hij is niet bezig met het welzijn van het volk, maar met zijn herverkiezing. Daarom heeft hij het hooggerechtshof ontbonden, dat zich moest uitspreken over de geldigheid van zijn herverkiezing.  
   
manifestation Generaal Musharraf geniet op dit ogenblik alleen de steun van het leger, waarvan hij aan het hoofd staat. Hoe kan hij het hoofd bieden aan de opkomende macht van de heel militante extremistische islamisten als hij op de steun van de bevolking niet kan rekenen? Ook als hij alle macht heeft, zal hij vlug zien hoe geïsoleerd hij staat, hoe machteloos.
 
   
Om terug te keren naar de democratie heeft men de medewerking van de bevolking nodig, en een politieke consensus om te strijden tegen het risico van het islamisme. Daarvoor zal men moeten wachten op een andere president(e).  
   
vragen: Robert Galzi