Drie vragen
 
De zomer loopt op zijn einde en overal in de wereld is in de actualiteit veel aandacht gegaan naar de klimaatontregeling. Overstromingen in Azië, grote hitte en bosbranden in Zuid-Europa, de koude in Noord-Europa, geweldige cyclonen in Amerika… Denkt u ook dat “The gods must be crazy” (‘de goden moeten wel gek zijn’), zoals de titel van een film het zegt?
 
   
indencie Men kan gerust stellen dat de klimaatontregeling een feit is. Apocalyptische beelden zijn de wereld rondgegaan. We moeten echter niet jammeren over het lot dat de mensheid en de planeet treft, maar ons bewust worden van onze verantwoordelijkheid, en ons gedrag wijzigen tegenover alles wat onze planeet bedreigt. Het gaat ons allen aan. De klimaatontregeling van deze zomer heeft als voordeel dat ze ons waarschuwt en ons toont hoe dringend we aan veranderingen toe zijn. Des te beter! We hebben geen tijd te verliezen. Voor het te laat is!
 
   
Men heeft het veel, en te pas en te onpas, over ‘duurzame ontwikkeling. Vindt u dit een belangrijk begrip? Wat moet het volgens u betekenen?  
   
De definitie die de Wereldmilieuraad in 1987 heeft voorgesteld vind ik goed. Ze blijft een referentiepunt: “Een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van nu en de mogelijkheden van de toekomstige generaties om aan hun noden tegemoet te komen niet in het gedrang brengt.” Dat betekent dat de manier waarop wij produceren en consumeren het milieu moeten respecteren en de bewoners van de aarde in staat moeten stellen om aan hun fundamentele behoeften te voldoen. Ook duurzame ontwikkeling ons nodigt uit om ons gedrag te veranderen.
environnement
 
   
Gelooft u in de apocalyps van Sint-Jan?  
   
Ik vind het fijn dat de Bijbel eindigt met het Boek van de Openbaring (de Apocalyps) van Sint-Jan. Dat boek is op de toekomst gericht. Er wordt niets afgesloten. Het eerste bijbelboek begon in een tuin. Het boek van de Apocalyps eindigt met een stad: het toekomstige Jeruzalem.  
   
Ik geloof niet in een Apocalyps van Johannes die het einde van de wereld zou voorspellen voor vandaag en die de rampen van deze tijd zou uitleggen als het begin van het grote slotdrama van onze planeet. Wat ik wel geloof, dat is dat Johannes ons in de Apocalyps wil verzekeren dat de verrezen Christus het kwaad dat ons kan overweldigen zal overwinnen. We mogen vertrouwen op Christus die de beproeving doorstaan heeft. Niet het kwaad heeft het laatste woord, maar de liefde.
jardin
 
   
(vragen: Robert Galzi)