Drie vragen
 
Heeft u deelgenomen aan de 14-juliviering op de Champs Elysées, en geapplaudisseerd voor het militair défilé? Waartoe inspireert dit feest van de republiek u?
 
   
Hoewel ik in Parijs woon, neem ik nooit deel aan de 14-juliviering, die een heel andere betekenis heeft gekregen dan oorspronkelijk. Oorspronkelijk was dit het feest van de natie, het feest van de burgers die voor het verwerven van de rechten van de mens duur hebben betaald.  
   
14 juillet Men heeft er een feest van gemaakt tot eer en glorie van de legers. Enkele jaren geleden liet men kannonnen defileren. Gevechtsvliegtuigen vlogen over de Champs Elysées. Frankrijk gaf met zijn defensiecapaciteit te kennen hoe machtig het was… Nu defileren militairen van verschillende landen onder het applaus van de talrijke toeristen. De betekenis is helemaal veranderd. Men heeft de 14e juli afgenomen van het volk.
 
 
De regering maakt bekend dat ze dit jaar 25.000 mensen zonder papieren uit het land wil zetten. Dit gebeurt bijna altijd via reguliere vluchten van Air France. Vakbonden van Air France protesteren en verzetten zich tegen deze praktijk. Wat zegt u daarvan?  
   
expulsion Proficiat aan de vakbonden van Air France, die voor de eerste keer een gezamenlijk standpunt innemen. Over uitwijzingen spreken betekent: arrestatie, naaktfouillering op het politiecommissariaat, verblijf in een opvangcentrum, gedwongen inscheping onder politiebegeleiding, vernederingen bij aankomst in hun eigen land.
Elke dag neemt de vlucht Parijs-Bamako uitgewezenen aan boord. Sommigen van hen weigeren en worden gewelddadig aangepakt door de politie. Onlangs nog gingen 7 politieagenten mee met een student die van kop tot teen gekneveld was en aan zijn zetel vastgemaakt!
 
   
Passagiers laten blijken dat ze het er niet mee eens zijn en worden vervolgd: er lopen 4 processen tegen passagiers die gevangenisstraffen en boetes riskeren.
Boordcommandanten weigeren onder die omstandigheden te vertrekken.
Ik heb deelgenomen aan een persconferentie die de vakbonden van Air France organiseerden om de stopzetting te eisen van de uitwijzingen via vluchten van Air France en van de vervolging van passagiers die zich tegen deze uitwijzingen hebben verzet.
 
   
De Gazastrook is helemaal geïsoleerd. Ze is in de handen van Hamas, dat in conflict ligt met Fatah. Betekent dit niet het einde van een Palestijnse staat en, in de toekomst, het ontstaan van een islamitische staat?  
   
Palestine De bevolking van Gaza lijdt onder een totaal embargo – via de lucht, de aarde en de zee. Ze wordt omsingeld door de bezetter. Het is een schande en een vernedering. De deuren moeten opengaan.
Het is te betreuren dat de internationale gemeenschap Fatah steunt, ten nadele van Hamas. Dit leidt niet tot vrede. De bevolking van de Gazastrook maakt deel uit van het Palestijnse volk.
 
   
Er is nog altijd geen Palestijnse staat. Men kan dus niet spreken van het einde ervan. Het Palestijnse volk wacht al 15 jaar op een eigen staat!
isolation
 
   
Ik geloof niet dat Hamas een islamitische staat wil creëren. Dat zegt men om Hamas in diskrediet te brengen. Men moet opnieuw de wegen vinden die naar dialoog en eenheid leiden tussen Fatah en Hamas. Ik blijf hopen.