Drie vragen
 
De Russische president zegt dat hij zijn raketten op Europa zal richten als de VS niet afzien van hun plan om hun rakettenschild op het oude continent in te planten. Maken we volgens u een terugkeer mee naar de koude oorlog?
 
   
retour à la guerre froide? De Europese Unie houdt zich opvallend stil tegenover de Russische president m.b.t. de oorlog in Tsjetsjenië of het verdwijnen van de vrijheden in zijn land. Stilte die het Vladimir Poetin des te gemakkelijker maakt om op de internationale scène tussen te komen. Als hij zich verzet tegen de inplanting van het Amerikaanse rakettenschild in Europa betekent dit echter nog niet dat de koude oorlog terugkomt. De top van de G8 heeft dat aangetoond. Men heeft een alternatief gevonden.
 
 
De top van de G8 heeft Afrika op het voorplan gezet, samen met de ecologische kwestie. Denkt u dat er in de rijkste landen een bewustzijnsproces op gang gekomen rond onderwerpen die met internationale solidariteit te maken hebben (en die men tot hiertoe nooit aangesneden heeft)?  
   
immigration Ondanks de repressieve immigratiewetten blijven jonge Afrikanen de zee oversteken en onvoorstelbare risico’s nemen om naar Europa te komen. De arme volkeren komen naar plaatsen waar rijkdom is. Niets zal mensen die in miserie leven beletten om door de muren te breken van burcht Europa.
 
   
Daarom wil de G8 de Afrikaanse volkeren een toekomst geven door hun middelen aan te reiken om zich te ontwikkelen. Wie zou daar niet blij om zijn?
Maar China, dat zeer actief is op het Afrikaanse continent, maakt geen deel uit van de G8. Het is moeilijk om iets te doen buiten China om. De Veiligheidsraad en de Europese Unie hebben het moeilijk om tussen te komen in Darfoer omdat China zich tegen hun initiatieven verzet.
 
   
In Rome heeft deze maand een geestesgestoorde gepoogd in de wagen van de paus te springen. De veiligheidsdiensten hebben hem op het nippertje tegengehouden. Denkt u dat Benedictus XVI in naam van de veiligheid zich niet meer zo tussen de menigte mag begeven? Zijn zulke fysische contacten met de gelovigen geen demagogie? Of kan de paus er niet buiten?  
   
voir le Pape Pelgrims die naar Rome komen verlangen de paus te zien in levenden lijve. Ze zoeken om tot bij hem te geraken, hem aan te raken, hem te spreken. Het is menselijk en verdient respect. Zelfs als de lijfwacht van de paus goed haar werk doet, blijven er altijd risico’s. De paus moet die aanvaarden. Hij mag de massa’s niet ontwijken. Hij wil toch zijn leven geven?
 
   
vragen: Robert Galzi