Drie vragen
 
Op initiatief van Saoedi-Arabië heeft de top van de Arabische Liga zijn vredesplan op tafel gelegd in een poging om een einde te stellen aan de Palestijnse oorlog. Geeft men op die manier niet eens te meer valse hoop?
 
   
Ligue arabe We hebben inderdaad in het verleden al zoveel keren gehoopt! Op dit ogenblik betaalt iedereen in deze regio van het Midden-Oosten een enorme prijs voor een oorlog waaraan maar geen einde komt.
 
   
In Israël heeft de bevolking begrepen dat er moet onderhandeld worden. Wat de Palestijnen betreft, die willen voor alles dat er een einde komt aan de bezetting. Een bezetting die al 40 jaar duurt! Met 10.000 Palestijnse gevangenen! Ofwel gaan deze beide volkeren, Israëliërs en Palestijnen, samen ten onder, ofwel leren ze uiteindelijk samen te leven. Ik vind het een positieve zaak dat de Arabische diplomatie zich dit opnieuw aantrekt. Deze top van 22 Arabische landen laat blijken dat men wil dat er vooruitgang wordt geboekt.  
 
Vier jaar geleden werd in Irak Saddam Hoessein aan de kant gezet. Sjiieten hebben massaal betoogd tegen de Amerikaanse bezetting. Wat denkt u van deze verjaardag?  
   
Het woord dat me spontaan naar de lippen komt is ‘verspilling’: een immense verspilling op menselijk, militair, economisch en moreel gebied.
milliers de morts
 
   
Irak is een gebroken land. Welk een puinhoop is deze oorlog toch, die nooit had moeten plaatsvinden! Maar Irak bezit de tweede grootste oliereserves in de wereld, na Saoedi-Arabië! Dit verklaart alles.
Onvermijdelijk gaan onze gedachten naar die tienduizenden doden en gewonden, naar de twee miljoen Irakezen die gevlucht zijn naar buurlanden! Alles verdient de voorkeur boven de oorlog.
 
   
Hoe beoordeelt u de politieke campagne van de kandidaten voor de presidentsverkiezingen?  
   
élection en France Ik wist de debatten te appreciëren. Ze hebben me niet verveeld. Ik was wel gevoelig voor wat niet gezegd werd, in het bijzonder met betrekking tot de buitenlandse politiek van Frankrijk. Zal men bijvoorbeeld blijven steun verlenen aan de Afrikaanse dictators, die zich op een schandelijke manier verrijken op de rug van de bevolking?
 
   
Wat willen de kandidaten doen voor Darfour, waar een genocide dreigt? We zijn veel te veel bezig met onze eigen problemen en onze onmiddellijke zorgen.