Noël
Zalig Kerstfeest  
 
lumière de Noël Het licht maakt deel uit van onze kerstfeesten. Als de avond valt baden de straten in het licht en de verlichte warenhuizen trekken veel volk aan. In huis steekt men kaarsen aan en we zien zelfs lichtjes in de ogen van de kinderen.
 
   
In de mis van Kerstdag beluister ik graag de beroemde proloog van Sint Jan, die onvermoede horizonten opent:
 
   
le Verb s'est fait chair «In het begin was het Woord,
het Woord was bij God en het Woord was God…
In het Woord was leven,
en het leven was het licht voor de mensen…
Het Woord was het ware Licht,
dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam…
En het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond…»
 
   
Vanaf het begin van de wereld heeft elk mens op zijn tocht mogen genieten van het licht van dit Woord. Het heeft zijn hart verlicht. Daarvan vinden we sporen in alle culturen en godsdiensten. De duisternis heeft dit licht niet kunnen tegenhouden.
 
   
Sint Jan de Doper is de getuige van het licht dat sinds onheuglijke tijden – en niet alleen sinds de komst van Jezus – elke mens verlicht. Licht dat het hart opent voor de liefde en zin geeft aan het leven. Sint Jan de Doper staat symbool voor al die grote wijzen van de mensheid die erin geslaagd zijn het licht van het Woord te wijzen in het hart van de nacht.  
   
Dit is het wat ons stimuleert tot de interreligieuze dialoog en bij onze ontmoetingen met zo uiteenlopende culturele horizonten.  
   
Met Kerstmis is het Woord onder ons komen wonen. In welke zin hebben we te weinig respect voor dit Woord? Het krijgt bij ons niet de plaats die het toekomt. Laten we de deuren van ons hart openen voor het mensgeworden Woord, opdat zijn licht mag schijnen.  
   
Zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar.
Jacques Gaillot
étoile de Betlehem