actualité du mois
 
Nu we zo vaak met terrorisme te maken hebben is veiligheid een centraal begrip geworden in het leven van de burger. Veiligheidsbeleid wordt steeds belangrijker. Moeten we niet vrezen dat straks elke mens onder toezicht staat?  
   
De evolutie gaat in die richting. De nieuwe technologieën bespoedigen deze tendens. De verzamelde persoonlijke gegevens worden nu al doorgegeven in vliegtuigen, banken, supermarkten… Er bestaan pogingen om de genetische gegevens van de bevolking in kaart te brengen.  
   
En dan hebben we het nog niet gehad over de alomtegenwoordigheid van bewakingscamera’s in bepaalde steden. We gaan naar een controlesamenleving. Er komt veiligheid ten koste van onze individuele vrijheden. De publieke opinie reageert niet want ze eist maximale veiligheid.
surveillance
 
   
In Frankrijk is de ecologist Nicolas Hulot de meest representatieve persoonlijkheid geworden voor de verdediging van het milieu. Zonder ophouden waarschuwt hij de politieke verantwoordelijken en wijst erop dat een groot gevaar de mensheid bedreigt. Wat kunnen eenvoudige burgers doen?
 
   
gaspillage Hun manier van leven veranderen. Wij, gewend geraakt aan de consumptiemaatschappij van onze rijke landen, worden uitgenodigd om minder te consumeren en anders te gaan leven. Dat heeft te maken met transport, voeding, afvalverwerking, energieverbruik, de strijd tegen de verspilling, de eerbied voor de natuur… Er is een bewustwording aan de gang. Het is dringend. Als we niets doen zal het te laat zijn.
 
   
Er zijn meer en meer Israëlische aanvallen tegen de Palestijnse bevolking in de Gazastrook. Is dit geen teken dat ze ernaar streven om de nationale eenheid van het Palestijnse volk te breken?  
   
Heel zeker. Ze hopen dat ze de rechtervleugel van Fatah in opstand zullen zien komen tegen de regering van Hamas en op die manier een burgeroorlog kunnen uitlokken. Alle nodige ingrediënten zijn voorhanden, ook en vooral met de blokkade die men het Palestijnse volk heeft opgelegd.  
   
le peuple est asphyxié De bevolking wordt economisch verstikt. Als gevolg van interne conflicten zijn al doden gevallen. Maar op dit ogenblik is de haat voor de bezetter nog sterk en blijft de nationale eenheid een doorslaggevende factor.