Brief van Jacques Gaillot: 1 November 2001 
   
Oorlog neen, Vrede ja 
   
 

Partenia

De brief

Notities

Catechismus

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

OORLOG NEEN, VREDE JA  peacedove
 
Eens te meer heeft men geweld beantwoord met geweld, barbaarsheid met barbaarsheid. Alsof men echt niets anders kon doen!
 
Terugslaan betekent oorlog. Als men aan een oorlog begint, weet men niet wanneer en hoe die zal eindigen. Men weet alleen dat het gemakkelijker is de oorlog te verklaren dan vrede te sluiten.
 
bombes et pauvrété  Een regen van bommen is gevallen op een van de armste landen van de wereld, door jaren oorlog geteisterd. En het volk draagt de gevolgen, zoals altijd. Een volk dat al zoveel heeft meegemaakt: de Russische invasie, de burgeroorlog, de onderdrukking door de Talibans, een geweldige droogte, en nu de uittocht. Het geweld werkt als een raderwerk en zal weer aanleiding zijn voor nieuwe vergeldingsmaatregelen.
 
Nieuwe terroristische aanslagen zijn te vrezen. Wie op een wespennest slaat, loopt veel kans gestoken te worden.
 
Er bestaat nochtans een alternatief voor de oorlog: rechtspraak en internationaal recht.
 
Laten we zonder dralen de resoluties van de Verenigde Naties met betrekking tot het Palestijnse volk toepassen.
 
Laten we een einde maken aan het embargo tegen Irak, embargo dat elke dag
kinderen doodt. 
sous l'embargo 
 
Laten we de fiscale paradijzen aanpakken, die voor de belastingen ondoorzichtig zijn.
 
Laten we hen die achter de aanslagen van de 11e september zitten, voor een internationaal gerechtshof dagen, samen met wie hen steunen, financieren en beschermen.
 
Laten we de dringende oproepen van de anti-globalisten ernstig nemen: zij willen bouwen aan wereld met meer rechtvaardigheid en solidariteit.
 
Een oorlog zal het terrorisme niet stoppen. Als Bin Laden gevangen wordt genomen of gedood, zullen anderen opstaan, even gevaarlijk en fanatiek als hij. In New York staan aan de ingang van het gebouw van de Verenigde Naties op een muur woorden van de profeet Jesaja.  aide humanitaire 
 
Hij kondigt een wereld aan in vrede, waar de volkeren "hun zwaarden zullen omsmeden tot ploegscharen, en hun lansen tot sikkels. Geen volk heft nog het zwaard tegen een ander." (Jesaja 2, 4).