Brief van Jacques Gaillot : Januari 2004
   
Vrolijk Kerstfeest, Gelukkig Nieuwjaar!
   
 

Partenia

De brief

Notities

Bijbel

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

Vrolijk Kerstfeest,
Gelukkig Nieuwjaar! 
Noël 
 
vision de paix Op Kerstdag kijken wij uit naar het licht dat uit het Oosten komt, zoals ooit de Wijzen die de Ster volgden, op weg naar de stad en het gehucht met de symbolische namen, zo betekenisvol in deze tijd: Jeruzalem, visioen van vrede; Betlehem, huis van brood. 
 
Jeruzalem weerspiegelt de verscheurdheid van onze wereld. Deze stad beleeft in de werkelijkheid van elke dag de breuk tussen twee volkeren. En Betlehem, waar ooit de Prins van de vrede werd geboren, ziet machteloos toe hoe een muur wordt opgetrokken tégen de vrede. Kan er vrede komen in de rest van de wereld, als er geen vrede komt in déze regio?
Maar kijk, onverwacht is een olijftakje opgedoken en doet een sprankeltje hoop rijzen.
 
Het komt uit Genève, waar Israëli's en Palestijnen aan de hele wereld hebben duidelijk gemaakt dat een vredesplan mogelijk is. Het pact van Genève is een licht in de donkere nacht.  paix est possible
 
Een licht dat zich overal verspreidt, gedragen door mannen en vrouwen van goede wil.
Zal dit doordringen tot in de publieke opinie?
De aarde is niet gemaakt om er elkaar te bevechten. De kinderen, die nu even zullen genieten van het licht van Kerstmis, zijn niet gemaakt voor de oorlog.
 
famille sainte Ik bid graag vóór de kribbe, met de verwonderde blik van een kind. Aan het Kind van Betlehem stel ik alle mensen voor die zich in de steek gelaten en ontmoedigd voelen. 
 
Op een goede plaats, dicht bij Maria en Jozef, zet ik de vreemdelingen zonder papieren, de gevangenen, de zieken, diegenen die door terreuraanvallen werden gekwetst, de gehandicapten.  marginaux
 
Dicht bij de herders plaats ik de zigeuners, de alleenstaande bejaarden, de verlaten vrouwen en kinderen…Die menigte is zo groot dat ik me helemaal achteraan bevind en het goddelijk Kind niet meer zie. Maar ik ben zo gelukkig dat die menigte van kleine mensen Hem kan zien die voor hen is gekomen met woorden van vrede.