Brief van Jacques Gaillot : September 2002
   
Vergeet Tsjetsjenië niet!
   
 

Partenia

De brief

Notities

Bijbel

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

Vergeet Tsjetsjenië niet!
 
peuple Techétchéne  Het Tsjetsjeense volk zet zijn lijdensweg verder. Straks zal het drie jaar zijn dat het lijdt onder het machtsmisbruik van het Russisch leger omdat deze provincie naar afscheiding streeft. 
 
Reeds in de tijd van Stalin heeft dit volk vernedering en deportatie gekend. Nu trachten 80.000 Russische soldaten het te breken en te vernietigen, maar tevergeefs. Elke week worden Russische soldaten gedood door Tsjetsjenen die strijden voor de afscheiding. Humanitaire organisaties veroordelen de folteringen, de wreedheden, de 'zuiveringen', de verkrachtingen, de raketten, in een woord al de barbaarse praktijken van het Russisch leger.
 
Tot hiertoe had Frankrijk een moedige houding aangenomen door de oorlog in Tsjetsjenië aan te klagen. Vandag heeft president Chirac zich aangesloten bij de stelling van president Poetin. In naam van het terrorisme. De militaire operaties zijn een strijd tegen de Tsjetsjeense terroristen. Voortaan zal er geen kritiek meer te horen zijn tegen de oorlog die Rusland voert.
 
Ik ben beschaamd nu Frankrijk zich bij deze stelling aansluit. Hoe is het mogelijk dat Frankrijk - land van de mensenrechten - zo'n schandelijke oorlog ondersteunt en het machtsmisbruik van het Russische leger goedpraat, in naam van de strijd tegen het terrorisme? à Grozny
 
We mogen het Tsjetsjeense volk niet vergeten in zijn heldhaftige strijd.