Brief van Jacques Gaillot : Maart 2002
   
Porto Alegre: een symbool van hoop
   
 

Partenia

De brief

Notities

Bijbel

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

Porto Alegre: een symbool van hoop
 
à Porto Alegre  Het sociaal wereldforum van Porto Alegre is een gebeuren dat wegen heeft geopend. Het heeft niet alleen laten zien hoe vitaal de bewegingen zijn die zich verzetten tegen de liberale mondialisering, en dat ze in staat zijn om inzake de markteconomie de vinger in de wonde te leggen.  
 
Het maakte ook duidelijk dat het nodig is zich te organiseren en een mogelijk alternatief te ontwikkelen.
 
We zijn er ons vandaag goed van bewust dat een markteconomie zonder verplichtingen en grenzen op menselijk vlak verwoestingen aanricht. Het liberale kapitalisme is pervers. Het laat zo weinig plaats voor de mens! De natuur, het leven, de mensenrechten, de vrijheid, de liefde, de cultuur, de gezondheid kunnen geen koopwaar zijn. Velen verdragen het niet langer te moeten leven in een wereld die men voor hen aan het klaarstomen is. Ze dulden niet dat de nieuwe wereldheersers aan de gezamenlijke bevolking van de planeet hun beslissingen kunnen opleggen.
 
Hoe kan men dulden dat de helft van die bevolking (drie miljard mensen) moet leven met minder dan 2 dollar per dag? Ondanks het feit dat de rijkdom toeneemt, vermindert de armoede niet. De ongelijkheden worden alsmaar groter. De kloof van de schande, werkelijk een wonde in het hart van de mensheid, wordt steeds dieper.
 
Het wereldforum van Porto Alegre formuleerde een aantal eisen: de afschaffing van de schuldenlast van de derde wereld, een belasting op financiële transacties, het verbod op fiscale paradijzen, de omvorming van het IMF, van de Wereldbank en van de Wereldhandelsorganisatie. Het heeft laten horen hoe de volkeren uit het Zuiden een beroep doen op de sociale rechtvaardigheid.
 
Porto Alegre is een symbool van hoop: dat de wereld opnieuw mooi en aantrekkelijk kan worden, gebaseerd op andere waarden dan geld en kapitaal. symbole d'esperance
 
Het heeft iets laten zien van de diepe verzuchting van zoveel vrouwen en mannen, vooral jonge mensen, om zich "de toekomst opnieuw toe te eigenen", zoals men dat zo mooi geschreven heeft.