Als we de bijbel openslaan:
September 2004 

la bible ouverte 

 
De sandalen van Mozes

Actualite

Bijbel

Archiv

Aide

email

 

De sandalen van Mozes
(Exodus 3)

Moïse Vanuit het midden van het brandend braambos maakt God zich aan Mozes bekend door hem zijn naam te openbaren, een naam die op vele manieren wordt geïnterpreteerd: "Ik ben". Maar voordien heeft hij hem gezegd: "Trek je sandalen uit, want de plaats waarop je staat is heilige grond". 
 
Sandalen beschermen ons tegen het directe contact met de bodem, de doornen, de keien, scherpe uitsteeksels. Waar we ook gaan behoeden ze ons voor de wonden van de weg.
 
Zijn sandalen uitdoen, dat is direct contact hebben met de aarde, de energie van de aardbodem door zijn lichaam laten gaan, de stuwkracht van het kosmische leven. 

adhérer à la terre

 
Direct contact hebben met de straat, met het geweld dat daar heerst, de armen en alle uitgestotenen die je er vindt. Het is geworteld zijn in een samenleving die geen vaste grond meer onder de voeten heeft, op een planeet die stikt. Kortom, zijn sandalen uitdoen, dat is zichzelf kwetsbaar opstellen, breekbaar, weerloos, zich laten raken door wat de ander raakt, zijn ongeluk en zijn geluk.
 
ôter les sandales Men trekt ook zijn sandalen uit om binnen te gaan in een 'sacrale' ruimte, als teken van eerbied. Men overschrijdt een drempel, men gaat weg uit de ruimte van het dagdagelijkse, men verlaat de profane sfeer om binnen te treden in een sacrale sfeer. Als het gebed voorbij is trekt men zijn sandalen weer aan om terug te keren naar de profane activiteiten. 
 
Maar het sacrale is een heidens begrip, dat ons nog altijd achtervolgt. We hebben een sacraal karakter verleend aan de aarde en zelfs aan de oorlog. De ruimte die voor de cultus bestemd is hebben we gesacraliseerd, de tempels en hun personeel, en zelfs de voorwerpen. En al die 'gewijde' zaken hebben te maken met regels en opvallende tekens. Een afgescheiden wereld, een aparte zaak. En we hebben God, de "Allerhoogste", in dàt geheel een plaats gegeven, terwijl we de aarde voor onszelf hielden. We hebben bloederige offers, mensenoffers aan die God-Moloch aangeboden. Het sacrale fascineert ons en doet ons beven, herleidt ons tot bijna niets.
 
Maar er is iets gebeurd met ons.Bij de dood van Jezus is het voorhangsel van de tempel in tweeën gescheurd, van boven tot beneden, toen Jezus zijn geest teruglegde in de handen van zijn Vader. Hij heeft op die manier een ruimte geopend: "We zijn doorgedrongen tot achter het voorhangsel, waar Jezus ons is voorgegaan" (Hebreeën 6, 19). We werden als een priesterlijk volk in het heiligdom binnengeleid.
 
Laten we dan toch niet terugkeren tot een heidense visie op de wereld en het leven. We hebben ons met Christus bekleed, we hebben voet aan grond gekregen in een heilige plaats, het terrein van Christus. We weten dat "bij de Hebreeën, zijn voet plaatsen op een veld of er zijn sandaal op gooien, betekende het in bezit nemen, om een verkoopscontract te bezegelen" (Ruth 4, 7).
 
la terre sainte Als Jahwe tot Mozes zegt: "Doe je sandalen uit, want de plaats die je betreedt is heilige grond", richt hij zich dan niet tot alle mannen en vrouwen die, in het spoor van Jezus, de heiligheid zijn ingegaan, zoals men een stuk grond, een veld verwerft? Overal waar mensen zich bevinden in een situatie waar ze op geen verdediging of bescherming kunnen rekenen, daar is die grond voor hen heilig. 
 
(uittreksel uit een homilie, uitgesproken door een vrouw in een parochie in Parijs)