Als we de bijbel openslaan:
Februari 2004 

la bible ouverte 

 
De heilige familie

Actualite

Bijbel

Archiv

Aide

email

 

De heilige familie
(Matteüs 1, 18 vv; Lucas 1, 26-39 en 2, 41-51)

Het gezin, bestaande uit Jezus, Maria en Jozef wordt in de liturgie van de kersttijd en in de gezinsspiritualiteit als model voorgehouden onder de benaming 'de heilige familie'. Steekt daar niets verwonderlijks in? Want hoe zit het precies met dat gezin?
 

La Sainte Famille 
 
De familiebanden die hen verenigen zijn echt niet eenvoudig. Maria is wel degelijk de moeder van Jezus, maar de omstandigheden waarin ze hem heeft voortgebracht blijven mysterieus. Het is een engel, Gabriël, d.w.z. iemand die als een gezant van God beschouwd wordt, die Maria op de hoogte brengt van de toekomstige geboorte. Is hij de drager van wat hij in kiese bewoordingen 'de schaduw van de Geest' noemt, aangezien hij op de vraag van Maria, "Hoe zal dit geschieden, aangezien ik maagd ben?", zelfzeker antwoordt: "De Geest zal je overdekken met zijn schaduw"?
Men vindt nog aankondigingen door een engel: aan Sara, de vrouw van Abraham en moeder van Isaak; of aan Elisabeth, de nicht van Maria, de moeder van Johannes de Doper. Die beide vrouwen zijn onvruchtbaar en te oud om kinderen te baren. We vinden ook in andere mythologieën verhalen van maagdelijke geboortes. In al deze gevallen gaat het om een literair procédé om aan te duiden dat het kind dat op die manier geboren zal worden een uitzonderlijk wezen zal zijn.
 
question de Marie Wat is er precies gebeurd? We weten er niets van. Is Maria de draagmoeder van een kind van wie de oorsprong niet vaststaat of een ongehuwde moeder die Jozef van de schande redt? Jozef is inderdaad bereid om Maria in stilte te verlaten, aangezien ze zwanger is voor ze zijn gaan samenwonen - ook al zijn ze door de verloving met elkaar verenigd. Jozef lijkt niet de biologische vader van Jezus te zijn. 
 
Maar daartegenover staat, dat het toch via hem is dat Jezus door afstamming lid is van de stam van David. Als Jozef Jezus adopteert, dan lijkt dat dus een zeer sterke daad. Zijn tijdgenoten noemen hem eenvoudigweg "Zoon van Jozef". Maria is niet uitgesloten uit dit type verwantschap aangezien Jozef in de stamboom die Matteüs geeft voor de afstamming van Jezus "de echtgenoot van Maria" genoemd wordt (Matteüs 1,2 v.). Een opmerkelijk feit in een cultuur waar over het algemeen de vrouw genoemd wordt met de naam van haar echtgenoot.
 
Heeft men het kind op de hoogte gebracht, of voelt het intuïtief iets aan van zijn mysterieuze oorsprong? Zou hij als puber op zoek gaan naar zijn echte vader? Zou dat de reden zijn waarom hij achterblijft tijdens de bedevaart naar Jeruzalem? Hierdoor, dankzij deze zoektocht, kan Jezus ook een andere verwantschap ontdekken, een verwantschap die hem verbindt met een transcendentie die hij zijn Vader noemt. Maar zijn ouders begrijpen hem niet als hij hun zegt dat hij "in de dingen van zijn Vader moet zijn". Na deze episode blijft hij braaf thuis, leert de stiel van Jozef en oefent die uit tot hij 30 jaar is.
 
De evangelies zeggen ons niets van de relaties tussen Jozef en Maria. We mogen veronderstellen dat ze gelukkig waren. We mogen ook veronderstellen dat ze nog andere kinderen hadden, want de evangelies hebben het over de broers en zussen van Jezus. Als Maria Jezus ter wereld brengt, noemt Lucas het "haar eerstgeboren zoon". Men heeft deze uitdrukking vertaald door "enige zoon", maar men kon ze ook vertalen door "oudste zoon". Wat er ook van zij, in de enkele jaren van zijn openbaar leven heeft Jezus niet veel belang gehecht aan bloedverwantschap: "Wie zijn mijn moeder, mijn broers? Al wie de wil van God doet, hij is mijn broer en mijn zus en mijn moeder" (Marcus 3, 33-35) en "Wie van zijn vader, zijn moeder, zijn zoon, zijn dochter, (zijn vrouw - bij Lucas) méér houdt dan van mij, is mij niet waardig" (Matteüs 10, 37). Relativeert hij daarmee de familieband of opent hij die eerder ook voor andere relaties? Breekt hij hier het gesloten gezin niet open om de gezinsleden - zijn moeder, zijn eventuele broers en zussen - de kans te geven tot nieuwe relaties en nieuwe roepingen?
 
Wat kunnen we afleiden uit een dergelijke lezing van de "heilige familie"? Dat er niet één enkel gezinsmodel bestaat? Dat een bevruchting buiten het huwelijk niet noodzakelijk moet afgekeurd worden? Dat adoptie de mens uit het eng biologische haalt, zodat de biologische band niet langer de enige mogelijke is tussen ouders en kinderen? Dat uit de verschillende gezinstypes evenwichtige kinderen kunnen geboren worden? Dat het weglopen van een kind onbegrijpelijk blijft en een bron van angst is voor de ouders, maar soms een essentiële stap voor het kind zelf? Of dat een gesloten kerngezin de ontplooiing van de gezinsleden niet bevordert?
 
Worden alle gezinnen die buiten de gewone normen vallen hiermee niet heilig verklaard, dan toch erkend! Denk maar aan de eenoudergezinnen, adoptiegezinnen, nieuw samengestelde gezinnen met kinderen uit verschillende relaties, of gezinnen die gesticht werden door bevruchting met medische assistentie. 

hors de norme

 
Opnieuw blijken de evangelies kant en klare sociale modellen te doorbreken. Jezus is ingegaan tegen alle banden die de vrijheid van de mens zouden kunnen in de weg staan: familiebanden, zoals hier, maar ook sociale of religieuze banden.