avenir de Partenia
 
Welke toekomst voor de website Partenia?  
   
In de katholieke kerk zijn bisschoppen ertoe gehouden als ze 75 worden hun ontslag aan te bieden. In september 2010 zal Jacques Gaillot 75 zijn, en “bisschop emeritus van Partenia” worden.  
   
Hij zal dan niet langer schrijven voor de website. Zijn laatste bijdrage zal verschijnen in juli 2010.  
   
De vertalers van de website Partenia zijn drie dagen lang bijeen geweest in Sobrado (Spanje), en zijn beginnen nadenken: de vrije ruimte waar de website Partenia – in zeven talen – voor staat zal niet verdwijnen!  
   
traducteurs du site Partenia
 
   
Ze stellen voor om de “Notities onderweg” te vervangen door “Verbonden met hen die strijden tegen de armoede, tegen de uitsluiting en voor de vrede” of “Partenia zonder grenzen”… We zullen daarbij het internationaal karakter van Partenia op de voorgrond plaatsen door getuigenissen te publiceren die uit verschillende landen komen. Het hoofdstuk “Bijbel” zou voortaan “Partenia, een vrije ruimte” kunnen heten.  
   
Beste bezoekers van de website Partenia, jullie worden hartelijk uitgenodigd om ons in dit avontuur bij te staan. Hoe dromen jullie de toekomst van Partenia?
We verwachten met vreugde jullie suggesties om dit denkproces te verrijken, zodat we een website op punt kunnen stellen die steeds internationaler, collegialer en opener wordt, in het evangelische spoor van Jacques Gaillot.
aventure de Partenia
 
   

traducteurs-partenia@googlegroups.com