Actualiteit
 
U steunt al jaren het Iraanse verzet dat vaste voet heeft gekregen in de streek van Parijs en in andere landen. Hoe ziet u de toekomst van Iran, nu men op straat de macht van de mollahs in vraag stelt?  
   
De islamitische republiek van Iran, die 30 jaar geleden geïnstalleerd werd, weet zich bedreigd. Ze houdt zich overeind door angst te zaaien. De repressie toont hoe zwak ze staat. De economische en sociale mislukkingen hoeven niet meer aangetoond te worden. De Iraanse bevolking is jong. Meer dan de helft van de 71 miljoen Iraniërs hebben alleen het regime van de mollahs gekend. De jeugd wil niet meer weten van de fundamentalist Ahmandinejad als president. De moed die ze opbrengen als ze op straat komen dwingt bewondering af.  
   
réformation Volgens mij zou er ontegensprekelijk een opening komen als de hervormingsgezinde Moussavi president zou worden. Maar het regime van de mollahs zou overeind blijven en fundamenteel zou er niets veranderen. Voor wanneer een democratisch regime, bevrijd van de mollahs?
 
   
De speech van president Obama aan de universiteit van Caïro op 6 juni laatstleden is een hele gebeurtenis geweest. Welke commentaar geeft u hierop?  
   
la main est tendue Het is een speech die openingen creëert en die men zich zal blijven herinneren. In de relaties tussen de Amerikanen en de moslimwereld wordt een bladzijde omgedraaid. Geen arrogantie. Geen bedreigingen. Een uitgestoken hand.
 
   
“De kringloop van de tweedracht moet doorbroken worden”. De president nodigt uit tot wederzijds respect en tot verdraagzaamheid. Hij is niet bang om God en de heilige Koran te citeren. Obama is moedig als hij spreekt over de noodzaak van een Palestijnse staat, over het recht van de vrouw, over de godsdienstvrijheid, over een wereld zonder kernwapens, over “wat de beschaving aan de islam verschuldigd is”… Hij heeft de gepaste woorden gevonden.  
   
In Centraal-Afrika werd de katholieke Kerk door het Vaticaan tot de orde geroepen. Twee bisschoppen hebben ontslag moeten nemen. Er zijn priesters die op een bepaalde dag een sakramentenstaking hebben gehouden. De malaise zit diep. Hoe ziet u de toekomst?  
   
Wat in Centraal-Afrika gebeurt heeft de verdienste het statuut van de priester duidelijk te stellen: het huwelijk en de financiële middelen. De opgelegde discipline werkt al een hele tijd niet meer.
eux-même à prendre la parole
 
   
Dat weet iedereen. De Afrikanen moeten zelf het woord nemen en zeggen welke veranderingen noodzakelijk zijn in hun landen. In oktober gaat een Afrikaanse synode van start. Een gedroomde gelegenheid om deze kwesties in alle vrijheid aan te snijden. Ik vrees echter dat men ons tot vervelens toe de gewone gemeenplaatsen zal herhalen.