Actualiteit
 
We kennen uw inzet voor de Palestijnen. Hoe ziet u de toekomst met de nieuwe regering Netanjahoe in Israël?  
   
Sinds de dood van de akkoorden van Oslo kan men zeggen dat Israël geen vrede wil. Regeringen volgen elkaar op, maar de politieke wil blijft dezelfde: Israël wil geen vrede.  
   
paix pour Palestine Als Israël geen partner is die naar vrede streeft, zal er ook niets gebeuren. Als je daarvan nog moet overtuigd worden, kijk dan naar de wildgroei van nederzettingen in Jordanië, naar de versperringen die niet verdwijnen, naar de vernietiging van Palestijnse huizen in de stad Jeruzalem waarmee men nog altijd doorgaat, naar de 11.000 Palestijnen die nog steeds in gevangenissen in Israel verblijven… Hoe kan men nog spreken van “twee staten voor twee volkeren”?
 
   
De internationale gemeenschap heeft wel sancties ondernomen tegen Hamas, maar nooit tegen Israel. President Obama blijft de grote onbekende. Zal hij de politieke wil hebben om de situatie te veranderen en zich in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten?  
   
In de buurt van Parijs vindt een internationaal forum plaats over de toegang tot de grond. Boeren uit de vijf werelddelen zijn er aanwezig. Van de toegang tot de aarde profiteren op dit ogenblik de staten die miljoenen hectaren landbouwgrond in het buitenland verwerven. Niets aan te doen?  
   
We zijn reeds gesensibiliseerd wat betreft de toegang tot drinkbaar water op de planeet. We beseffen ook het belang van het recht tot toegang tot de grond. De strijd van de landloze boeren in Brazilië staat in ieders geheugen geprent. Vandaag bestaat er een politiek waarbij men landbouwgronden in het buitenland verwerft. Miljoenen hectaren ineens. China doet dat, Japan, Zuid-Korea… De lokale bevolking word bedreigd en de boeren onteigend.  
   
In Madagaskar kwam de bevolking in opstand toen ze vernam dat Zuid-Korea er 1,3 miljoen hectaren landbouwgrond ging inpalmen. Dat kan niet, een volk van zijn grond beroven. De strijd van de boeren is nog niet ten einde.
accès à la terre
 
   
De omstreden uitspraken van de paus zorgden voor een vreemde beroering rond de Paasfeesten dit jaar. Een aantal katholieken beslisten uit hun Kerk te stappen. Staat de toekomst op het spel?  
   
espérance Het christenvolk gaat door en houdt de hoop levend, vandaag net als gisteren. In Frankrijk vonden tijdens de Paasnacht 3000 volwassenendopen plaats. Er zijn christenen die weggaan, dat klopt en dat doet me pijn, maar anderen komen erbij.
 
   
We zijn geen slachtoffers van de cijfers en onze blik is op de eerste plaats op de verrezen Christus van Pasen gericht, niet op het Kerkinstituut. De Kerk is geroepen om opnieuw geboren te worden, en moet dus eerst sterven. Heeft Jezus niet gezegd: “Wie zijn leven wil redden zal het verliezen”? Dit woord van Jezus is ook van toepassing voor de Kerk.