Drie vragen aan Jacques Gaillot
 
De Amerikaanse senaat heeft net het verbod gestemd op ‘de marteling met het bad’ (imitatie van verdrinking om vermoedelijke terroristen aan het praten te krijgen). Georges Bush weigert van foltering te spreken en zou daartegen een veto kunnen uitspreken. Wat denkt u van dit debat?  
   
Het strekt de Amerikaanse senaat tot eer dat ze het verbod op ‘de marteling met het bad’ gestemd heeft. Zich verzetten tegen alles wat een mens kapotmaakt om van hem inlichtingen los te krijgen is de waardigheid van de mens erkennen.  
   
Deze martelpraktijk ‘met het bad’, vaak gebruikt in tijden van oorlog, is een foltering die men ten strengste moet veroordelen en waartegen men zich moet verzetten door dit op te nemen in de wet.
torture
 
   
Georges Bush, de man door wie de oorlog in Irak begonnen is, zou er goed aan doen de stemming in de senaat te bekrachtigen. Het gaat erom het recht te laten voorgaan op de macht. Voorrang verlenen aan het recht is een voorwaarde voor rechtvaardigheid. De eerbied voor de rechten van de mens strekt de democratie tot eer.  
   
Bent u voor Mac Cain, Clinton of Obama?  
   
Obama Ik ben voor Obama. Het is geen oude rot in de politiek, van alle markten thuis, zoals het in Frankrijk vaak het geval is. Hij is integendeel een jonge man en nieuw in het politieke landschap. Met een onweerlegbaar charisma. Hij heeft de moed gehad zich te verzetten tegen de oorlog in Irak. Een zwarte president voor de Verenigde Staten zou zowel voor de blanken als voor de zwarten een sterk symbool zijn. Alles laat vermoeden dat het racisme verder achteruit zou gaan.
Ik denk dat Obama eerlijk is. Met zijn woord raakt hij de eenvoudige mensen. Maar er blijven veel onbekende factoren en ook contradicties…
 
   
Nicolas Sarkozy heeft voorgesteld om in Frankrijk elke leerling van de laatste klas in het lager onderwijs de historische naam te laten leren van een Frans joods kind dat slachtoffer is geweest van de Shoah. Wat denkt u daarvan?  
   
école primaire Ik ben erg terughoudend en voel me niet goed bij dit initiatief. Hiermee grijpt men in in de beleving van het kind. Sommige kinderen hebben zelf een zeer zware familiale ervaring. Moeten we hen dan de lasten doen dragen die wij zelf niet dragen? Deze jongeren zitten vol leven en willen leven, en dan leidt men hen binnen in het universum van de dood!
 
   
Het doorgeven van herinneringen moet niet gebeuren via verplichtingen. Men moet de kinderen de Shaoh niet inprenten. Dat mag men niet opleggen. Dat moet vrijwillig kunnen gebeuren. Er bestaat een reëel gevaar dat men de emotionele toer opgaat en op de gevoeligheid speelt.  
   
Ik denk dat men beter niet focust op de Shoah, anders moet men ook spreken over Palestijnse, over Koerdische kinderen enz… In het onderricht van de religieuze cultuur is er aandacht voor de Shoah, in zijn specificiteit. De jongeren krijgen de kans het dagboek van Anne Frank te bestuderen.
journal d'Anne Frank