Drie vragen aan Jacques Gaillot
 
Georges Bush ging voor de eerste keer naar Ramallah om er de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit te ontmoeten. Tijdens zijn reis verklaarde hij dat nog voor het einde van zijn mandaat een vredesakkoord mogelijk is. Wat denkt u daarvan?  
   
Gaza Ik zou het willen geloven. Maar reeds zoveel vredesbeloften hebben nog nooit tot resultaten geleid! Op de woorden volgen geen daden. Daartussen gaapt een grote kloof. Kijk, de president van de VS is ternauwernood weg uit Palestina of het Israëlisch leger doet een inval in de Gazastrook. Negentien Palestijnen worden gedood. Een bloedbad. Om te kunnen hopen op vrede zijn daden nodig, en om te beginnen de ontruiming van de bezette gebieden.
 
   
Tussen al de kwesties waarvoor u strijdt, is er één die verwondering wekt: u hebt Yvan Colonna gesteund, die zopas door het Franse gerecht veroordeeld werd voor de moord op de prefect van Corsica. Wat doet ‘de bisschop van de armen’ in dat steuncomité?  
   
Ik ben verbaasd dat men zich verbaast. Mijn plaats, is die niet aan de kant van de beschuldigden, de veroordeelden? Ik ben Yvan Colonna gaan bezoeken in de gevangenis, en ik blijf naast hem staan, zowel voor als na zijn veroordeling. Ik denk dat hij onschuldig is, en ik ben niet bang om dit te zeggen als men me die vraag stelt. Het steuncomité vroeg twee zaken: respect voor het vermoeden van onschuld en een eerlijk proces. Het probleem is niet dat ik deel uitmaak van dat comité. Het is meer een probleem voor hen die er geen deel wilden van uitmaken.
Yvan Colonna
 
   
Clara en Consuelo Gonzales werden door de Colombiaanse guerrillero’s bevrijd. Denk je dat dit feit en de bemiddeling van Hugo Chavez het begin zouden kunnen betekenen om de situatie in Colombia te doen vooruitgaan?  
   
Clara et Consuelo Gonzalez Voor één keer is het niet bij speeches en beloftes gebleven. Na jaren van angstig wachten zijn twee gijzelaars vrijgekomen. Het is een belangrijk gebeuren dat velen blij maakt. Er is nu ook grote hoop dat de overige gijzelaars vrijkomen. Alles wordt mogelijk. Hugo Chavez lijkt het best geplaatst om verder te bemiddelen. De internationale druk moet aangehouden worden zolang niet alle gijzelaars bevrijd zijn.
 
   
vragen: Robert Galzi