Actualiteit
   
Drie vragen aan het adres van Jacques Gaillot
   
 

ParteniaNotities

Bijbel

Terugblik

LInk

email

 

Drie vragen aan het adres van Jacques Gaillot
 
Wat denkt u van de polemiek omtrent de uitspraken van Benedictus XVI in Regensburg?
 
Pape Benoît XVI De paus heeft woede gezaaid in de moslimwereld. Hij oogst storm. Ik vind zijn uitspraken ongelukkig en onhandig. Ze worden aangevoeld als een aanval op de islam. 
 
Zowat overal op onze planeet voelt de moslimwereld zich vernederd, opgejaagd, bestormd. De wonden liggen open. Vandaar die extreme gevoeligheid zodra ergens openlijk kritiek wordt geuit op de islam. Kritiek uit het Westen. We zagen hetzelfde in de zaak van de karikaturen van Mohammed.
Een van mijn vrienden is van plan om in het door de paus aangehaalde citaat van de keizer Mohammed te vervangen door Jezus. Dat zou dan geven: "Toon me wat Jezus voor nieuws gebracht heeft; je zal alleen slechte en onmenselijke dingen vinden, zoals de oproep om het geloof dat hij predikte met het zwaard te verdedigen."
Zouden de christenen zich niet beledigd voelen?
 
Zelfs als het over 'citaten' ging, is het volgens u raadzaam dat de paus het heeft over het 'geweld van de islam'?
 
Ik denk van niet. Laten we vermijden over de godsdienst van anderen te spreken wanneer ze er niet bij zijn. De katholieke kerk moet de islam de les niet spellen. Ze heeft zelf een zwaar dossier i.v.m. geweld.
 
Dialogue interreligieux Voorwaarde voor een dialoog tussen de godsdiensten is dat geen van hen zich superieur acht ten opzichte van de anderen. Als we God willen ontwapenen, laten we dan beginnen met onszelf te ontwapenen. 
 
Sommige observatoren zien in deze zaak het bewijs dat het spook van de godsdienstoorlogen een wonde is die nog niet geheeld is, en die niets liever zou hebben dan opnieuw geopend te worden… Wat denkt u daarvan?
 
De vergeldingsacties zijn al begonnen. Ik maak me zorgen voor de christelijke minderheden in Palestina, Jordanië, Syrië, Irak, Egypte, Pakistan… Zij zijn het die het risico lopen de tol te betalen voor onze woorden. 

long chemin

 
En wat de dialoog tussen moslims en christenen betreft - die zal er niet gemakkelijker door worden. Er is nog een lange weg te gaan om elkaar te leren respecteren en waarderen. Als de godsdiensten niet in staat zijn vrede te stichten onder elkaar, hoe moet de wereld dan ooit vrede kennen?
(vragen: Robert Galzi)