Actualiteit
   
Drie vragen aan het adres van Jacques Gaillot
   
 

ParteniaNotities

Bijbel

Terugblik

LInk

email

 

Drie vragen aan het adres van Jacques Gaillot
 
Na de grote betogingen die over heel Frankrijk hebben plaatsgevonden heeft de macht van de straat voldoening gekregen van de politieke macht: het fameuze jongerencontract werd ingetrokken. Achteruitblikkend, hoe bekijkt u nu die crisis?
 
De jongeren en de werknemers die op straat zijn gekomen hebben zich niet alleen verzet tegen het jongerencontract, ze hebben een liberaal systeem aangeklaagd dat armoede genereert. 

dans la rue

 
De arbeiders worden een grondstof die men kan weggooien en in de grond stoppen, zoals nucleair afval. De jongeren doorzien goed de onmenselijke gevolgen van de liberale economie. Is dit geen profetische aanklacht?

avenir de l'Europe Het 'neen' bij het referendum over de Europese grondwet had al het liberalisme voor de Europese toekomst in vraag gesteld. 
 
Of het nu gaat om de rellen in de voorsteden of om de revolte van de studenten - de jongeren accepteren deze bestaansonzekerheid niet en de afwezigheid aan toekomstperspectieven waarin dit systeem van een liberale economie hen opsluit. Het jongerencontract werd ingetrokken, maar de woede van de jongeren blijft.
 
De Europese unie oefent druk uit op Hamas en straft Hamas economisch. Wat vindt u daarvan?
 
Hamas werd democratisch verkozen. Waarom dan weigeren met hen in gesprek te treden en te onderhandelen?
 
élection démocratique Als we dat niet doen straffen we de Palestijnse democratie.
In de nog altijd bezette gebieden wordt het Palestijnse volk verstikt. De Gazastrook is een grote openluchtgevangenis.
 
 
De EU zou beter druk uitoefenen op de staat Israël om te maken dat deze niet langer het internationaal recht en de afgesloten akkoorden met de voeten treedt, en ophoudt met die moordende raids en zware bombardementen op Gaza.
 
U hebt Pasen gevierd, het grootste christelijk feest. Wat betekent Pasen voor u?
 
réssurection Tijdens de paaswake, op het moment dat we elkaar vrede wensen, keerde mijn buur zich naar mij toe, keek me aan en sprak me een woord toe dat me leek uit het diepste van hemzelf te komen: "Christus is verrezen". Ik antwoordde hem: "Het is waar. Christus is verrezen". 

Dat is Pasen. Christus is verrezen opdat wij het leven zouden hebben. Pasen is voorgoed de overgang van de dood naar het leven. De toekomst is open, ondanks alle dreigingen die op het mensdom en de schepping wegen. Er is geen noodlot. De strijd voor de gerechtigheid is niet vergeefs. De Mens is mogelijk.
De dageraad van Pasen zal geen zonsondergang meer kennen. Hij houdt niet op mijn dagen te verlichten.