Actualiteit
   
Drie vragen aan het adres van Jacques Gaillot
   
 

ParteniaNotities

Bijbel

Terugblik

LInk

email

 

Drie vragen aan het adres van Jacques Gaillot
 
Het front tegen het jongerencontract (Contrat Premier Embauche - een arbeidscontract voor jongeren onder de 26 jaar met een proefperiode van twee jaar) lijkt nog te groeien aan de universiteiten. Wat denkt u van deze beweging?
 
Gisteren (in november 2005) stonden de voorsteden in rep en roer. Vandaag (maart 2006) staken de universiteiten. De jongeren uit de voorsteden, die onderaan de sociale ladder staan en vaak buiten het schoolsysteem, schreeuwden hun verzet uit tegen het feit dat ze geen toekomst hebben en achtergelaten worden aan de kant van de weg.

étudiants De jongeren aan de universiteiten zijn diep gekwetst door dit contract 'bij een eerste job', dat hen volledig in de onzekerheid laat. Hun woede geeft uiting aan hun ontsteltenis. Ze hebben het gevoel dat de politieke verantwoordelijken met hen geen rekening houden. Als studenten en leerlingen over heel Frankrijk manifesteren, dan geven ze een sterk signaal: de maatschappij bereidt hun geen toekomst voor, geen toegang tot de wereld van de arbeid. 
 
Men hoort veel betogers de 'breuk' tussen het land en de jongeren aanklagen. Wat denkt u hiervan?
 
Het is vooral een breuk met de politieke verantwoordelijken. De studerende jeugd is het speerpunt van de maatschappij. Meer dan de andere generaties kondigt zij de toekomst aan. Hen opleggen wat goed voor hen is heeft weinig kans op slagen.

Er is een muur van onbegrip tussen de jongeren en de macht. De communicatie komt niet meer over, en dat is al langer zo. Toen de president met de jongeren in gesprek ging over het project van de Europese grondwet, bevond hij zich gewoon op een andere planeet. Toen de eerste minister op de televisie uitleg verstrekte over dit jongerencontract, zat ook hij op een andere golflengte dan de jongeren. Het is een zeer ernstige breuk.
 
Een internationale kwestie: Georges Bush stond nooit eerder zo laag bij de opiniepeilingen (36 % volgens de laatste peilingen). Hoe moet men volgens u die serieuze verschuiving bij de Amerikaanse publieke opinie verstaan?
 
opinion publique Een van de redenen van de ommekeer bij de Amerikaanse publieke opinie lijkt me de situatie in Irak, die steeds verergert. Men heeft de mensen bedrogen. Vandaag staat Irak aan de rand van een burgeroorlog. Er zijn elke dag terroristische aanslagen. Voortdurend sneuvelen Amerikaanse soldaten. De manier waarop gevangenen behandeld worden in de donkere Iraakse gevangenissen heeft schandaal verwekt. De Verenigde Staten zijn verstrikt geraakt in een oorlog die nooit had moeten plaatsvinden. Georges Bush weet niet hoe hij uit dat wespennest moet geraken. 

(vragen: Robert Galzi)