Actualiteit
   
Drie vragen aan het adres van Jacques Gaillot
   
 

ParteniaNotities

Bijbel

Terugblik

LInk

email

 

Drie vragen aan het adres van Jacques Gaillot
 
De verkiezing van een 'indiaan' in Bolivië betekent een keerpunt in de geschiedenis van dat land. Hoe bekijkt u dit?
 
Evo Morales Het is een overwinning voor de democratie. Het volk heeft zijn wil opgelegd. De dictaturen vallen geleidelijk omver. In Latijns Amerika evengoed als elders. 
 
Sinds de val van de Berlijnse muur hebben nooit eerder zoveel mensen in democratische regimes geleefd. Deze vooruitgang van de democratie is een teken van de tijd. De verkiezing van een 'indiaan' in Bolivië is een primeur. Een 'indiaan' wordt de drager van de hoop van een arm volk. Een verschrikkelijke verantwoordelijkheid!
 
Deze verkiezing, samen met de anti-Amerikaanse politiek van Hugo Chavez in Venezuela lijkt een zekere terugkeer in te luiden naar de "de ideologie in Latijns-Amerika"… Wat denkt u hiervan?
 
De grote ideologieën die de wereld moesten veranderen zijn de ene na de andere gestorven. Vandaag is men gelukkig meer pragmatisch ingesteld. Met het wereldforum van Porto Alegre groeit de hoop dat een andere wereld mogelijk is, waarbij de volkeren direct betrokken zullen zijn. Dat is het wat aan de gang is in Venezuela, in Chili, in Bolivië. Het werkt aanstekelijk en zal zich uitbreiden tot andere landen.
 
peuple boliviens Hoe kan het dat de bevolking in veel landen met enorme natuurlijke rijkdommen daarvan nooit profiteert? De bevolking blijft in de miserie terwijl enkelingen kolossale fortuinen verzamelen! 
 
Hugo Chavez met zijn 'olie voor de armen', of Georges Bush met zijn 'olie voor de rijken': dezelfde strijd? Wat ook de oorzaak ervan mag zijn, men zou toch de indruk krijgen dat de olie hét politiek instrument bij uitstek is geworden!
 
In de komende eeuw zullen de petroleumbronnen uitgeput raken. Zij die zich vandaag verrijken zullen morgen zien dat ze niets meer hebben. Vandaar de noodzaak alles te zetten op hernieuwbare energie. We zullen gedwongen worden ons gedragspatroon te veranderen. 

ressource du pétrole

 
richesse naturelle Op dit ogenblik zijn landen die over petroleum beschikken, landen die meetellen. Men moet met hen rekening houden. Ze zijn rijk - maar wie profiteert van die rijkdom? De olie is ongetwijfeld een politiek wapen, maar volgens mij nog eerder een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Het is op dàt terrein dat we strijd moeten voeren. 

(vragen: Robert Galzi)