Actualiteit
   
Drie vragen aan het adres van Jacques Gaillot
   
 

ParteniaNotities

Bijbel

Terugblik

LInk

email

 

Drie vragen aan het adres van Jacques Gaillot
 
We zagen de voorbije maand tal van 'gevoelige' wijken in Frankrijk in vuur staan. Kan men spreken van een mislukking van het Franse integratiemodel?
 
Een mislukking, ja, maar zonder dit model in vraag te stellen.
 
jeunes de banlieue Opeengepakt in hun wijk en vernederd door vele vormen van onrecht hebben de jongeren met geweld gereageerd. Blind geweld, zegt men, zonder nadenken.  
 
Maar zijn zijzelf niet het slachtoffer van een nog onverdraaglijker geweld dat hun dagelijks leven kapotmaakt en hun leven als een noodlot gevangen houdt?
Gaan ze een warenhuis binnen, onmiddellijk is er een bewaker die hen schaduwt. Nemen ze plaats in een bar in het centrum van de stad, dan moeten ze op voorhand betalen. Zoeken ze een job of een woning, dan worden ze afgewezen omwille van hun herkomst! Overal stoten ze op niets anders dan angst, verdachtmaking en wantrouwen.
Deze jongeren tonen op een brutale manier dat ze bestaan en krijgen nu alle aandacht van de media. Het antwoord op hun woede is het repressieve arsenaal: politie, rechtbank, veroordeling, opsluiting, uitwijzing… Sociale beloften werden gedaan. Maar zoveel afspraken werden al gemist, zoveel leugens verspreid, zoveel politieke eden begraven!
 
Het 'syndroom van de verbrande auto' lijkt specifiek Frans. Je vindt het in geen enkel ander land. Wat drukt deze handelwijze volgens u uit?
 
quaritier sensible De auto's die over heel Frankrijk in de vlammen opgaan drukken de woede en de opstandigheid uit van jongeren zonder toekomst en zonder ruimte. Ze zijn overbodig.
Met het in brand steken van die auto's houden de jongeren volgens mij ons een spiegel voor waarin we het beeld zien van onze maatschappij.
 
 
Een maatschappij waarin ondernemingen zich alles permitteren, grote winsten opstapelen en toch niet veroordeeld worden; een maatschappij die geen geld meer heeft voor opvoeding en gezondheid en tegelijk de belastingen op hoge inkomens verlaagt; een samenleving die behoeften schept, die ons aanspoort om steeds meer te consumeren, maar tegelijk uitgeslotenen produceert aan wie ze het levensminimum weigert.

Om dit vuur te blussen moet men strijden tegen alles wat het voedt: onrecht, racisme, ongelijkheid, werkloosheid… 

colère

 
In Tunis vond de internationale informatietop plaats. Men heeft het er over een 'digitale kloof' en de controle van de VS op het internet. Kunnen de nieuwe technologieën volgens ui de afstand tussen het Noorden en het Zuiden versterken?
 
Eén miljard mensen maken gebruik van het internet. Het grootste aantal daarvan bevindt zich in Azië, vervolgens in Europa en in Noord-Amerika.
 
accès pour tous De digitale kloof loopt tussen rijk en arm. Zal men ze in de komende jaren kunnen overbruggen? Het is niet zeker. Maar de uitbreiding van het net kan de ontwikkeling van de democratie alleen maar ten goede komen. 

(vragen: Robert Galzi)