Actualiteit
   
Drie vragen aan het adres van Jacques Gaillot
   
 

ParteniaNotities

Bijbel

Terugblik

LInk

email

 

Drie vragen aan het adres van Jacques Gaillot
 
De aanslagen in Londen betekenen een keerpunt in het internationaal terrorisme (de vermoedelijke daders waren Britse burgers). Hoe interpreteert u deze evolutie?
 
attentat Het terrorisme gaat er op vooruit. Het netwerk breidt zich uit en schiet wortel in Europa. Jonge Britten, van Pakistaanse oorsprong, inwijkelingen van de tweede generatie, zijn kamikazes geworden. 
Ze slagen erin toe te slaan op Brits grondgebied. Het zijn gewone burgers die leven zoals iedereen. Ze werden gevormd, geholpen, gefinancierd door agenten uit het buitenland. De vijand bevindt zich onder ons. De oorlog in Irak geeft alleen maar voedsel aan het terrorisme.
 
De vermoedelijke daders van deze aanslagen zijn afkomstig uit de Pakistaanse gemeenschap. De manier van werken (Kamikaze) herinnert ons aan de jihad in het Nabije Oosten. Zijn we op weg naar een wereldwijde 'godsdienstoorlog'?
 
invisible Het islamitisch integrisme en het terrorisme zijn ongetwijfeld de twee belangrijkste plagen van de mensheid. Ze gaan in tegen de vrijheden, tegen de democratie, tegen de ontwikkeling van de arme landen. Ze gaan voor niets uit de weg. We zijn potentiële doelwitten. We moeten goed bewust zijn van deze bedreiging.
Het is ook zo met de benoeming van de nieuwe president in Iran. De zaken zijn duidelijk en we kunnen er moeilijk naast kijken. Een adder baart geen duif.
 
De internationale gemeenschap zou moeten ophouden met haar desastreuze politiek, haar al te grote inschikkelijkheid tegenover Iran. Hoeveel tijd hebben we al niet verloren! Iran vormt een bedreiging voor de westerse wereld. Met het nucleaire geven we het gevaarlijkste wapen in handen van het gevaarlijkste land! 
 
Wat is volgens u het meest gepaste antwoord in de strijd tegen de plaag van het terrorisme?
 
De wereld zal niet veiliger worden door soldaten naar de oorlog te sturen of door onze samenleving nog méér te militariseren. Er zal geen vrede komen door ons voor te bereiden op de oorlog. Antiterroristische wetten, hoe nuttig ook, zullen niet volstaan.

intégration Neem bijvoorbeeld de Pakistaanse gemeenschap die vrij groot is in Groot-Brittannië. Er is tweemaal meer werkloosheid bij de Pakistanezen. Het probleem van hun sociale integratie stelt zich al heel lang. Er zijn al uitbarstingen van geweld geweest in het verleden. Het islamitisch integrisme en het terrorisme ontwikkelen zich op plaatsen waar onrecht en armoede heersen. 

Wereldwijd wordt meer dan 1000 miljard dollar uitgegeven voor bewapening. Minder dan 20% daarvan zou volstaan om ieder mens te laten genieten van zijn fundamentele rechten. Terecht zegt de Vredesbeweging: "Een meer rechtvaardige wereld, waarin het internationaal recht meer geëerbiedigd wordt, is het fundamentele antwoord op wat het bedje spreidt voor alle vormen van integrisme."
(vragen: Robert Galzi)