Actualiteit
   
Drie vragen aan het adres van Jacques Gaillot
   
 

ParteniaNotities

Bijbel

Terugblik

LInk

email

 

Drie vragen aan het adres van Jacques Gaillot
 
We stelden een enorme opflakkering en een zeer sterke interesse vanwege de media vast bij de dood van de paus. Sommigen hebben dat trouwens becritiseerd. Is deze interesse volgens u uitsluitend te wijten aan de persoonlijkheid van Johannes Paulus II?
 
Johannes Paulus II is een indrukwekkend man. Bij hem stijgt de mens boven de functie uit en kan hij nooit tot zijn functie herleid worden.
 
Jean Paul II et Gorbatschow Het is ook een paus die verder ging dan de grenzen van de katholieke Kerk, hij was er voor de hele mensheid. 
 
Zijn communicatietalent deed wonderen. Op al zijn reizen kwam hij in contact met talrijke menigten. Op het moment van zijn dood vonden velen dat het nu aan hen was om tot bij hem te komen
Van de uitvaartliturgie, met haar heilige riten, ging op het Sint-Pietersplein een soort fascinatie uit. Een aangrijpend gebeuren dat de mensheid de kans gaf om, tenminste voor een moment, te verbroederen. Het was een ceremonie die aan deze massa's zonder grenzen de vreugde gaf van het samenzijn.
Een dergelijk wereldomvattend gebeuren is zeldzaam. Naast de sport is bijna alleen de Kerk in staat de mensheid deze dienst te bewijzen.
 
We zagen ook dat ongelooflijk beeld van drie Amerikaanse presidenten (vader en zoon Bush, samen met Clinton) op hun knieën voor het stoffelijk overschot van de paus… Georges Bush, protestant, en president van de machtigste natie ter wereld! Dat beeld alleen al is een uitzonderlijk historisch gebeuren… Hoe moeten we dat beeld interpreteren volgens u?
 
Het is inderdaad een bijzonder beeld. Nooit eerder gezien. Toen Georges Bush op zijn knieën zat voor de pauselijke kist, zat ik te bedenken wat hij tot zichzelf kon zeggen: "Hoe is het mogelijk dat deze paus méér mensen heeft kunnen bijeenbrengen dan ik? Dat zijn invloed groter was dan de mijne? Dat zijn woord zoveel jongeren over de hele wereld kon bereiken? Ik ben toch de president van de rijkste en machtigste natie?"
 

trois présidents -USA 

Die drie presidenten op hun knieën hebben een moment gehad om na te denken en te erkennen dat macht niet gemaakt is om te heersen, maar om te dienen. Dat de macht van een land niet komt van het belang van zijn leger en zijn atoomwapens, en dat de rijkdom van één natie een belediging kan zijn voor de miserie van vele volkeren.
 
Wanneer dit interview verschijnt zal men reeds de naam van de paus kennen… Welk is volgens u het ideale profiel voor de opvolger van Johannes-Paulus II?
 
We hebben gezien dat er grote verwachtingen zijn voor de keuze van de toekomstige paus. Een bejaarde overgangspaus kiezen zou een ontgoocheling zijn. De erfenis van Johannes Paulus II zal zwaar zijn om dragen. Als de nieuwe paus een Europeaan is, zal men hem gaarne vergelijken met zijn voorganger. Komt hij van een ander werelddeel, dan zullen de zaken anders liggen. Men zal niet meer geneigd zijn te vergelijken.
 
Benoit XVI Ik zou blij zijn als men op zekere dag van de nieuwe paus kon zeggen: "Hij is een bron van hoop voor de armen van deze planeet." Als hij zich tot advocaat van de armen maakt, zal hij in alle vrijheid de kerk kunnen hervormen. 

Wat mij betreft, ik zal de paus die uit het conclaaf tevoorschijn komt in geloof verwelkomen als de opvolger van Petrus, de man die God vandaag aan zijn Kerk en aan de wereld schenkt.
(vragen: Robert Galzi)