Actualiteit
   
Drie vragen aan het adres van Jacques Gaillot
   
 

ParteniaNotities

Bijbel

Terugblik

LInk

email

 

Drie vragen aan het adres van Jacques Gaillot
 
De hele wereld maakt zich zorgen over de gezondheid van de paus. Maar dat beeld van hem aan het raam van zijn kamer in het ziekenhuis, niet in staat om de zegen uit te spreken… heeft veel mensen gechoqueerd. Vindt u dat men er kost wat kost voor moet zorgen dat de paus al zijn functies blijft behouden terwijl hij waarschijnlijk niet meer over al zijn vermogens beschikt?
 
Jean Paul II Dat beeld heeft effectief een schok teweeggebracht. Waarom wil men de paus tonen aan het raam van de kliniek als hij niet meer in staat is te spreken en de zegen te geven? Vandaar opnieuw geruchten dat hij zou aftreden. Een beslissing die in zijn handen ligt en die alleen hij in geweten kan nemen. 

In Rome zijn we al in de periode nà Johannes Paulus II. Er is een machtsstrijd aan de gang. Er ontstaat een ongezond klimaat. Johannes Paulus II zal, trouw aan zichzelf, doorgaan tot het einde. Maar de vraag blijft: zal hij de kerk beter dienen door af te treden of door op post te blijven? Volgens mij door af te treden.
 
Bij de verkiezingen in Irak was er een hoge opkomst van de kiesgerechtigden. Het is duidelijk dat de sjiieten (de meerderheid van de bevolking) als overwinnaars uit deze verkiezingen komen. Kan men volgens u spreken van een overwinning van het Irakese volk, of van een overwinning van de Amerikanen?
 
De onbetwistbare overwinnaar is het Irakese volk. Het heeft op een waardige manier kunnen tonen dat het geen angst heeft. Het heeft de bedreigingen en de risico's voor aanslagen getrotseerd. Het is een prachtige les van burgermoed en democratie.
 
election en Irak Voor de eerste keer sinds meerdere tientallen jaren hebben de Irakezen kunnen stemmen.  
 
Ondanks de bezetting hebben ze blijk gegeven van hun vaste wil om zelf hun lot in handen te nemen.
Het is ook een overwinning voor de Amerikanen. Deze verkiezingen vonden plaats op de voorziene datum. Ze duiden op een overwinning voor de democratie en een afwijzing van de terroristen.
 
De journalisten zijn voortaan het doelwit geworden van de gijzelnemers in Irak. President Chirac heeft de Franse media opgeroepen om geen reporters meer te sturen naar ginder. Welke houding moeten de internationale media volgens u aannemen?
 
Als de reporters niet meer naar Irak mogen gaan, kiezen we om niet meer geïnformeerd te worden. Dan laat men een volk in al dat geweld over aan zijn lot. Men speelt mee met de terroristen die geen westerse journalisten meer willen, want die dienen hun zaak niet.
 

en otages 
 
Er zijn grote risico's verbonden aan het beroep van journalist, maar is het niet nog een groter risico hen te verbieden te gaan naar plaatsen waar een volk in gevaar verkeert?

(vragen: Robert Galzi)