Actualiteit
   
Drie vragen aan het adres van Jacques Gaillot
   
 

Partenia

De brief

Notities

Bijbel

Terugblik

Archiv

LInk

email

 

Drie vragen aan het adres van Jacques Gaillot
 
In de maand augustus schreef kardinaal Ratzinger, prefect van de congregatie voor de geloofsleer, over "De samenwerking van mannen en vrouwen in de Kerk en in de wereld". Het Vaticaan trekt daarin scherp van leer tegen het feminisme en de homoseksualiteit. Hoe ziet de Kerk van de 21e eeuw volgens jou de rol van de vrouw en welke plaats moet ze hen geven?
 
Op het gebied van de geloofsleer zie ik geen enkele verandering. De doctrine wordt opnieuw bevestigd. Kardinaal Ratzinger geeft een realistische beschrijving van de plaats van de vrouw op vandaag. 

aucun changement

 
Hij wijst op de gevaren als men de verschillen tussen de seksen zou willen uitgommen, of het tegenovergestelde, hun rivaliteit beklemtonen. Maar de kloof tussen de traditionele standpunten van de Kerk en de toch niet onbelangrijke culturele veranderingen in onze samenleving wordt alsmaar groter. Er is een culturele breuk omdat de Kerk de moderniteit niet aanvaardt.
 
In het klassieke gezin gaan mannen voor op vrouwen, ouders op kinderen, heteroseksuelen op homoseksuelen. In een democratisch gezin lijken deze drie vormen van ongelijkheid stilaan te verdwijnen: alle individuen beschouwt men als volwaardige personen. Deze bevestiging van de zelfstandigheid van elk individu, ingeschreven in het recht, gooit de traditionele referentiekaders omver.
 
égalité De katholieke Kerk erkent in de schoot van haar instellingen de volledige gelijkheid van de vrouw niet, ook al erkent ze de waardigheid van de vrouw. Het seksueel verschil zou geen bron van ongelijkheid mogen zijn. Vrouwen worden nog altijd niet tot het ambt toegelaten. 
 
Wat denk je van de Mariaverering van Johannes-Paulus II tijdens zijn pontificaat?
 
In de loop van zijn pontificaat heeft de paus de Mariaverering weer tot bloei gebracht: tijdens de vele bedevaarten die hij overal in de wereld ondernomen heeft, ook in zijn geschriften (ik denk aan de lichtende mysteries die hij aan de rozenkrans heeft toegevoegd) en in zijn prediking. Zelden heeft een paus blijk gegeven van een dergelijke Mariadevotie!
 
Die uitbreiding van de Mariaverering lijkt me overdreven. Hij bewijst de zaak van de oecumene een slechte dienst. Onze protestantse broeders herkennen zich niet in onze Mariale vroomheid. Bij het bezoek van de paus aan Lourdes gaven ze uiting aan deze afstand die ons scheidt.
 
Marie In de bijbel neemt Maria haar plaats in, helemaal, maar op zo'n eenvoudige en discrete manier! De eenheid van de christenen moet gebeuren rond Christus. 
 
Tijdens zijn reis naar Lourdes heeft de paus verklaard: "Verdedig uw vrijheid" en lanceerde een oproep voor "respect voor alle leven". Deze oproep werd begrepen als een nieuwe uiting van verzet tegen abortus en euthanasie. Hoe heb jij dit verstaan?
 
Ik heb dit verstaan als een oproep tot verzet. De christenen worden uitgenodigd om tot verzet over te gaan. In een materialistische, geseculariseerde maatschappij moeten ze zich verzetten tegen alles wat het menselijk leven niet eerbiedigt. Als vrije mannen en vrouwen, die in staat zijn tot ongehoorzaamheid.
 
Ik ben niet ongevoelig voor een taal die verzet en ongehoorzaamheid aanprijst! Het gebeurt zo uiterst zelden in de Kerk! Gewoonlijk eist de kerkelijke overheid gehoorzaamheid en onderwerping aan de gevestigde machten. Maar waarom zou deze oproep tot verzet ook niet gelden voor andere domeinen? 

capable de désobéir

 
(vragen: Robert Olivier)